Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Pożegnaliśmy Tadeusza Wiśniewskiego

Pożegnaliśmy Tadeusza Wiśniewskiego

W dniu 16 października 2015 roku, przeżywszy 91 lat, zmarł dr inż. Tadeusz Franciszek Wiśniewski. Harcmistrz Szarych Szeregów i żołnierz Batalionu Zośka, jeszcze niedawno był bohaterem jednego z wywiadów Biuletynu PW.

Nota biograficzna

Harcmistrz Szarych Szeregów, ppor. Armii Krajowej, ppułk. WP, żołnierz Batalionu Zośka Armii Krajowej Kedywu (pseudonimy: "Wilk", "Pantera", "Kalonga"), uczestnik Powstania Warszawskiego. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, laureat 12 nagród państwowych oraz 6 patentów w dziedzinie budownictwa i konstrukcji, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi orderami, docent kontraktowy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Tunisie, społecznik.

O swoich wojennych losach i odbudowie Uczelni opowiedział wraz z żoną - Jadwigą Wiśniewską w wywiadzie Nasza Politechnika, w grudniu 2013 r.

Nekrolog

Podobny materiał:
Jan Rossman we wspomnieniach żony Danuty

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW