„Wąskie linie znów”. Wernisaż pamięci o kolejach wąskotorowych w BG PW

W Bibliotece Głównej PW do dnia 30 czerwca 2015 r. możemy oglądać  wystawę pt. „Wąskie linie znów. Kres kolei wąskotorowych PKP w 2001 roku w obiektywie humanisty". Niedawno odbył się jej wernisaż.

Wystawa fotografii autorstwa Piotra Wiesława Rudzkiego, której wernisaż przygotowała Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, dokumentuje moment likwidacji polskich kolei wąskotorowych PKP w 2001 r. na barwnych i czarno-białych kliszach. Większość kadrów rejestruje rzeczywistość, której już nie ma np. kolejkę stargardzką, ełcką czy rogowską. 

Na okoliczność wernisażu, dnia 21 kwietnia 2015 r., do Biblioteki Głównej PW przybyli nie tylko pasjonaci kolejek wąskotorowych, ale także osoby, które z tematem transportu szynowego są związane zawodowo. Tym samym głos zabrał m.in. mgr inż. Adam Gerstman, były dyrektor, a następnie likwidator kolei dojazdowych PKP, obecnie związany z działem technicznym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. O sile jego związku z kolejką dojazdową oraz jej kresie najlepiej świadczą wypowiedziane przez niego słowa: przypłaciłem to siwizną i zawałem serca”.

Piotr Wiesław Rudzki ze swoją książką „Wąskie linie snów”

W poetycki wymiar wystawy przeniósł nas natomiast jej autor - Piotr. W. Rudzki, który odczytał fragmenty książki „Wąskie linie snów” napisanej przez siebie na okoliczność likwidacji wąskotorowej kolei (2001). Przytoczone frazy opisywały przemijanie świata maleńkich stacyjek czy peronów ukrytych gdzieś, pomiędzy semaforami i lasem. Do tej scenerii nawiązał także klimatyczny video-art autorstwa Anny Marii Boros, gdzie rzucane na ścianę obrazy z towarzyszeniem poezji Stachury oraz rozmów z pasażerów, wzmacniały melancholiczny przekaz inscenizowanych fotografii. Autentyczności przekazu wystawy dopełniały oryginalne dokumenty PKP ze zbiorów mgr. inż. Marka Moczulskiego.

Fotogaleria wystawy

O przeszłości kolei wąskotorowej oraz o aspektach jej rzeczywistości opowiadał również dr Zbigniew Tucholski, którego tematyczne zbiory, a wśród nich m.in. komposter do wytłaczania dat na kartonikach biletów, mieliśmy okazję oglądać podczas kwietniowego wernisażu.

Na koniec warto zaznaczyć, iż Biblioteka Główna czyni starania, aby książka Piotra W. Rudzkiego „Wąskie linie snów” znalazła się w jej zbiorach. Istnieje również szansa, że zobaczymy jej wznowienie.

Podobne materiały:

Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW
„Fantazje natury” Teresy Gumołowskiej