Wielki Bal Karnawałowy na 100-lecie nauczania w języku polskim

17 stycznia 2015 roku Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski zorganizowały wspólnie „Wielki Bal Karnawałowy inaugurujący obchody 100-lecia nauczania w języku polskim na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej”.

Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym dla Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Obchody 100-lecia nauczania w języku polskim na warszawskich Uczelniach zainaugurowane zostały przez „Wielki Bal Karnawałowy inaugurujący obchody 100-lecia nauczania w języku polskim na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej”, który odbył się w historycznej Auli Politechniki Warszawskiej. W programie imprezy przewidziano m.in. recital Vadima Brodskiego - światowej sławy skrzypka. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Rozrywkowa PW The Engineers Band.

Fotogaleria Wielkiego Balu Karnawałowego 2015

Podczas Balu miała także miejsce aukcja na cele charytatywne. Zebrane środki zostaną przeznaczone na ufundowanie stypendiów dla polonijnej młodzieży, która dzięki temu zyska możliwość podjęcia nauki w warszawskich uczelniach.

Vadim Brodski podczas koncertu w Politechnice Warszawskiej/fot. Dariusz Kawka

Vadim Brodski podczas koncertu w Politechnice Warszawskiej/fot. Dariusz Kawka

Obchody 100–lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej związane są z rozpoczęciem w roku 1915, na istniejącej już wówczas w Warszawie uczelni technicznej, nauczania w języku polskim.

15 listopada 1915 r. odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego, w którym po raz pierwszy w historii Uczelni wykłady na funkcjonujących ówcześnie wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej, odbywały się całkowicie w języku polskim. Od tej chwili, pomimo wydarzeń wojennych roku 1920, okupacji hitlerowskiej i zniszczeń wojennych, Politechnika Warszawska kształci kolejne pokolenia polskich naukowców i praktyków w zakresie nauk technicznych. Dla podkreślenia tej historycznej zmiany, władze Politechniki Warszawskiej ustanowiły rok 2015 jubileuszowym rokiem 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Warto jednocześnie przypomnieć, że tradycja Politechniki Warszawskiej  największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – jest jednak dłuższa i sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego w Warszawie.

Podobne materiały:

Emisja monet na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej
Karnawałowe zapusty w Dużej Auli

Zdjęcia: Dariusz Kawka