Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW

Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW

Wśród wydarzeń towarzyszących jubileuszowi Uczelni znalazła się również wystawa „100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej” opracowana przez Bibliotekę Główną PW. Ekspozycja została otwarta w dniu koncertu dedykowanego twórczości Edwarda Stachury.

Ekspozycja sześciu plansz prezentowana będzie w przestrzeni publicznej Gmachu Głównego PW. Przez pryzmat wybranych zdjęć, rysunków, grafik i tekstów będzie można obejrzeć najważniejsze wydarzenia z dziejów Uczelni na przestrzeni ostatnich 100 lat. Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniach rocznicowych na jednej z plansz zamieszczono program obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Aby upowszechnić wiedzę o architekcie, który zaprojektował Gmach Główny, przygotowano okolicznościową planszę z rysunkami Stefana Szyllera i pocztówkami z wcześniejszego okresu tj. z końca XIX wieku, kiedy to projektowano Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. Jak zauważa Dorota Wojnowska z Biblioteki Głównej PW, odpowiedzialna za projekt graficzny wystawy  Ciekawe jest ujrzeć budynek Politechniki z perspektywy tamtych czasów, w kontekście epoki z odmiennym widokiem wokół budynku, do którego jesteśmy dzisiaj tak przyzwyczajeni.

Kolejna plansza, symbolicznie zamknięta klamrami dat 1915-2015, uzmysławia nam jak bardzo rozwinęła się Politechnika Warszawska przez ostatnie 100 lat. Fragmenty tekstów, fotografie i plany obrazują rozwój inwestycji budowlanych Uczelni: stopniową rozbudowę kampusu w dwudziestoleciu międzywojennym, następnie fazę odbudowy po zniszczeniach wojennych, aż po stan obecny i wizję rozbudowy na najbliższe lata. Takie ujęcie uświadamia fakt, że pracujemy w miejscu z historią, która również kształtuje kierunek działania w przyszłości, gdyż chcemy pielęgnować tradycję i uświadamiać młodym ludziom jak dużo pracy, czasu i wysiłku kosztowało stworzenie takiej instytucji, jaką jest Politechnika Warszawska – dodaje Dorota Wojnowska.

Akcentując ciągłość tradycji, przygotowano również planszę prezentująca pamiątki związane z rokiem 1915 i 2015. Otwarcie polskojęzycznej Politechniki przypominają m.in.: medale wykonane z okazji otwarcia Uniwersytetu i Politechniki w Warszawie, list gratulacyjny dla nowopowstałej Politechniki Warszawskiej od Towarzystwa Opieki Szkolnej Ziemi Piotrkowskiej, projekt łańcucha dziekańskiego, karta wejścia na mszę w dniu otwarcia Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego. Dla porównania rocznicę 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej ilustrują monety wyemitowane z tej okazji przez Narodowy Bank Polski, medal pamiątkowy oraz zaproszenie na Wielki Bal Karnawałowy Inaugurujący Obchody 100-lecia nauczania w języku polskim na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej.

Plansza zamykająca ekspozycję odnosi się natomiast do sytuacji obecnej i podkreśla współczesny aspekt działalności uczelni. Zastosowany na planszy pomysł graficzny ma kojarzyć się z chmurą tagów, które są często stosowane na stronach internetowych.  Hasła odnoszące się do najważniejszych wartości, zasad i wyznaczników jakości, do których dąży nasza Uczelnia, zostały skomponowane z materiałem graficznym, ilustrującym teraźniejszość i najbliższe plany rozwoju – wskazuje Dorota Wojnowska.

Wystawę opracowała Biblioteka Główna PW przy współpracy i konsultacji Muzeum PW, Biura ds. Promocji i Informacji PW, Biura Rektora PW, Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych, CEZAMAT PW. Narodowy Bank Polski udostępnił fotografie monet wyemitowanych z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Projekt graficzny opracowała Dorota Wojnowska z Biblioteki Głównej PW.

Podobne materiały:

Koncert "Wszystko jest poezja"
Emisja monet na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej
Karnawałowe zapusty w Dużej Auli
Wielki Bal Karnawałowy na 100-lecie nauczania w języku polskim

Opracowanie BPW na podstawie materiałów BG PW
Projekt graficzny plansz: Dorota Wojnowska
Zdjęcia: BPW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW