Funkcjonowanie PW w czasie pandemii - zmiany

Prosimy o zapoznani się ze zmianami w zarządzeniu w sprawie funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19, wynikającymi z dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad i ograniczeń.

Zmiany dotyczą m.in. zniesienia nakazu zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa na terenie Uczelni, we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych, a także obowiązku natychmiastowego poinformowania kierownika jednostki organizacyjnej o konieczności odbycia przez pracownika izolacji w warunkach domowych (izolacji domowej) albo konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie w swym komunikacie Rektor Politechniki Warszawskiej rekomenduje społeczności akademickiej Uczelni używanie maseczek w przypadkach:

  • przebywania w pomieszczeniach, gdzie znajduje się duża liczba osób;
  • w których istnieje uzasadnione ryzyko infekcji, w szczególności stwierdzenia u siebie objawów takich jak kaszel, katar czy podwyższona temperatura (w takim przypadku rekomendowany jest również niezwłoczny kontakt z lekarzem);

a także dezynfekcję rąk za pomocą środków i urządzeń dostępnych na terenie Uczelni.

Komunikat nr 2/2022 Rektora PW z dnia 29 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 25/2022 Rektora PW z dnia 29/03/2022 zmieniające zarządzenie nr 110/2021 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 19 listopada 2021 r.