Godna zaufania sztuczna inteligencja

Zdjęcie przedstawia prof. Przemysława Biecka stojącego na tle tablicy

Dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW/fot. Marcin Karolak, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW

System wspierający identyfikację zmian chorobowych klatki piersiowej czy modele predykcyjne związane z procesem przyznawania kredytu to społecznie odpowiedzialne projekty realizowane przez naukowców z Politechniki Warszawskiej.

Zespół MI2 buduje system wspierający identyfikację zmian chorobowych w badaniach klatki piersiowej. Podstawowym elementem ich diagnostyki są badania tomografii komputerowej i zdjęcia rentgenowskie. Usprawnienie procesu opisu zdjęcia ma istotne znaczenie dla wspomagania diagnostyki i monitorowania szeregu chorób, jak nowotwory płuc, zapalenie płuc (w tym COVID-19), odma, sarkopenia i wiele innych. Rozwiązanie jest oparte na synergii wielu autorskich rozwiązań AI, które pozwalają na wyodrębnienie szerokiego wachlarza zmian chorobowych. Umożliwia też wyjaśnienie źródła wskazań dokonywanych przez AI.

Jednym z elementów inicjatywy jest rozpoznawanie zmian na zdjęciach płuc - wspieranie radiologów pod kątem weryfikacji rodzaju zmian. Inne działanie, to model predykcyjny, który może ocenić na podstawie różnych charakterystyk, jakie są szanse, że dana osoba przejdzie w sposób trudny COVID.

"

Trzeba patrzeć na społeczeństwo pod kątem tego, jak technologia na nie oddziałuje. Nie sztuką jest tworzyć narzędzia, ale też jako twórcy narzędzi powinniśmy być odpowiedzialni też za to, co te narzędzia robią, jak zmieniają świat - mówi dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

"

Naukowcy opracowali model, który funkcjonuje na zasadzie strony internetowej. Analizując informacje, takie jak wiek, płeć, choroby towarzyszące oceniał, jakie jest indywidualne spersonalizowane ryzyko ciężkiego przejścia choroby. Dzięki temu określić można będzie jaka grupa jest najbardziej narażona na ciężkie przejście choroby i podjąć decyzję o kierowaniu interwencji do tej, gdzie będą one najbardziej uzasadnione.

Drugi obszar, gdzie modele predykcyjne są między nami, są wśród nas i które są bardzo widoczne, to jest obszar ryzyka w finansach, czyli decyzja kredytowa. Dostępność kredytu to bardzo ważny mechanizm oddziaływania na gospodarkę, a na jego przyznanie wpływają algorytmy sztucznej inteligencji.

Grafika przedstawia prof. Przemysława Biecka oraz informacje o prowadzonych projektach

grafika: WZ UW, CZIiTT PW

Więcej w wywiadzie oraz na YouTube.