PW wspiera osoby poszkodowane przez wojnę w Ukrainie

Zdjęcie przedstawia flagi oraz Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Ruszył nabór wniosków do programu wspierającego obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić terytorium swojego kraju z powodu wojny oraz obywateli polskich, którzy zatrudnieni byli w jednostkach badawczych w Ukrainie lub Federacji Rosyjskiej i musieli powrócić do kraju.

W ramach programu jednostki PW mogą uzyskać środki finansowe na zatrudnienie nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupach naukowobadawczej, naukowo-technicznej i inżynieryjno-technicznej, którzy z powodu wojny w Ukrainie nie mogą kontynuować swojej pracy w dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

„Wsparcie dla osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie” realizowane jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Regulamin i wniosek dostępne są TUTAJ>>