Wakacyjna wizyta Młodych Odkrywców w Politechnice Warszawskiej

W ramach II Wyprawy Młodych Odkrywców grupa dzieci i młodzież z Ukrainy oraz Nowosądecczyzny 16 lipca br. odwiedziła Politechnikę Warszawską. Uczniowie spotkali się z prof. Władysławem Wieczorkiem, Prorektorem ds. Studenckich.

Kolonie dla gimnazjalistów z Nowosądecczyzny oraz dzieci pracowników Kijowskiego Instytutu Politechnicznego (Politechniki Kijowskiej) odbywają się już po raz drugi. Formuła wyprawy pozwala poznać nieznane dotąd miejsca a jednocześnie umożliwia wymianę wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, zwyczajów i nauki. Ten ostatni aspekt Młodzi Odkrywcy rozwijają poprzez wizyty w ośrodkach popularyzujących wiedzę np. w Centrum Nauki Kopernik.

II Wyprawa młodych Odkrywców

II Wyprawa młodych Odkrywców w Gmachu Głównym PW

Politechnika Warszawska z aktywnym wsparciem prof. Jana Szmidta, Rektora Uczelni organizuje dla grupy nie tylko sam pobyt, ale również zapewnia interdyscyplinarne zajęcia oraz możliwość włączenia się w życie Uczelni, zachęcając tym samym do podjęcia nauki w murach PW. Dlatego też podczas lipcowej wizyty Młodzi Odkrywcy spotkali się z m.in. z prof. Władysławem Wieczorkiem, Prorektorem ds. Studenckich, który przybliżył historię wzajemnych kontaktów pomiędzy Kijowskim Instytutem Politechnicznym a Politechniką Warszawską.

Spotkanie z prof. Władysławem Wieczorkiem, Prorektorem ds. Studenckich

Spotkanie z prof. Władysławem Wieczorkiem, Prorektorem ds. Studenckich

W Sali Senatu uczniowie zaznajomili się z ofertą edukacyjną Uczelni, przedstawioną w formie prezentacji uwzględniającej m.in. liczbę wydziałów i warunki podjęcia studiów w języku obcym. Podczas zwiedzania Kampusu Politechniki Warszawskiej Młodzi Odkrywcy wysłuchali także krótkich wykładów z historii Uczelni oraz poznali najsłynniejsze nazwiska, które złożyły się na jej naukowy dorobek.

Kolejne dni II Wyprawy Młodych Odkrywców upłyną pod znakiem integracji kultur i zajęć sportowych.

Więcej szczegółów w materiale: II Wyprawa Młodych Odkrywców

Galeria zdjęć TUTAJ