II Wyprawa Młodych Odkrywców

Politechnika Warszawska od lat wspiera inicjatywy, których celem jest wychowanie dzieci i młodzieży, niezależnie od tego z jakich wywodzą się środowisk. Dlatego też już w lipcu odbędą się kolonie dla gimnazjalistów z Nowosądecczyzny oraz dzieci pracowników Kijowskiego Instytutu Politechnicznego.

W ubiegłym roku, w dniach 4-8 sierpnia z inicjatywy Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego i przy aktywnym wsparciu prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, została zorganizowana została I Wyprawa Młodych Odkrywców. W jej pierwszej edycji uczestniczyło 20 dzieci w wieku 9-14 lat z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujących podkarpacką gminę Grybów. W wyprawie wzięli udział uczniowie, których trudne warunki materialne i społeczne nie pozwalają na wszechstronny rozwój oraz na rozwijanie zainteresowań. Większość uczestników wyprawy nie wyjeżdżała nigdy dotąd w dalszą podróż. Pobyt w Warszawie połączył dobrą zabawę z aspektami poznawczymi.

 
Program został tak ułożony, aby każdy Młody Odkrywca mógł odnaleźć w nim nowe płaszczyzny realizacji swoich zainteresowań. Dzieci zwiedzały m.in. Gmach Główny PW oraz Kampus, jak również uczestniczyły w spotkaniu z Rektorem Politechniki. Na warsztatach Design Thinking zorganizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Młodzi Odkrywcy budowali własne projekty i doświadczalnie sprawdzali właściwości materiałów, poznając jednocześnie ich zastosowanie. W czasie wędrówek po Warszawie dzieci odwiedzały znane budowle i obiekty - Pałac Kultury i Nauki, zabytki Starego Miasta, Łazienki Królewskie czy Centrum Nauki Kopernik. Poznawały historię Marii Curie-Skłodowskiej i spacerowały szlakiem Juliana Tuwima. Nie zabrakło też atrakcji sportowych i rekreacyjnych takich jak zwiedzanie Stadionu Narodowego, wizyta w ZOO i Hulakula. Na wieczornych warsztatach zgłębiały zwyczaje, przyrodę oraz kuchnię z różnych stron świata. Dzieci odkrywały też zupełnie nową dla nich dziedzinę nauki – chemię, tak by lepiej rozumieć procesy, które zachodzą w naszym ciele i otaczającym nas świecie. Równolegle zaznajamiały się z zasadami zdrowego odżywiania i ochrony środowiska, przyswajając wzorce właściwego wykorzystania chemii w życiu codziennym.

W tym roku, w ramach kontynuacji założeń z poprzedniego roku, planowana jest II Wyprawa Młodych Odkrywców, która odbędzie się w dniach od 14 do 20 lipca. Weźmie w niej udział dwudziestka dzieci w wieku gimnazjalnym z Nowosądeczyzny, które mimo trudnych warunków socjalno-społecznych osiągnęły ponadprzeciętne wyniki w nauce. Program kolejnej Wyprawy jest podobny, lecz rozszerzony został o dwa dni, zawierając tym samym jeszcze więcej atrakcji. Znajdą się wśród nich: wycieczka do Wilanowa, warsztaty z mechatroniki oraz Mała Olimpiada Sportowa realizowana przy udziale Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW.

Jednocześnie Rada Zakładowa ZNP, przy wsparciu Rektora Politechniki Warszawskiej zaprasza na trzytygodniowe kolonie dzieci pracowników Kijowskiego Instytutu Politechnicznego (KPI). Grupa 20 dzieci z Ukrainy (w wieku 10-15 lat) w pierwszym tygodniu pobytu (14-20 lipca) dołączy do uczestników II Wyprawy Młodych Odkrywców. Zwiedzając Warszawę, młodzi goście będą mieli możliwość zabawy z polskimi rówieśnikami. 20 lipca przewidziany jest wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego PW w Grybowie, gdzie przez kolejny tydzień dzieci będą uczestniczyć w zajęciach grupowych English in Joy. Uczestnicy kolonii KPI oraz dodatkowo 20 dzieci z gminy Grybów zaproszonych na te zajęcia, będzie mogło rozpocząć naukę lub pogłębić swoją znajomość języka angielskiego poprzez zabawę, warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne.

Oprócz zajęć językowych zorganizowane zostaną wycieczki w góry, na basen, a popołudniami - zajęcia taneczne, sportowe oraz karaoke i ogniska. Dzieci z KPI w dniach 21-26 lipca będą także uczestniczyły w Święcie Dzieci Gór. W ostatnim tygodniu kolonii oprócz wymienionych atrakcji planowane są wycieczki do Krakowa, Nowego Sącza i Muszyny.

Podobny materiał:
Wakacyjna wizyta Młodych Odkrywców w Politechnice Warszawskiej

Źródło: ZNP PW