Dr Agata Ferreira laureatką Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

17 marca 2022 r. podczas Forum Bankowego przyznano Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego. Za wkład w rozwój prawa nowych technologii wyróżniona została dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Dr Agata Ferreira otrzymała wyróżnienie za badania naukowe nad zjawiskami technologicznymi opartymi na technologii blockchain i ich wpływie na zmiany w sektorze finansowym.

W swoich badaniach i pracy dydaktycznej dr Agata Ferreira koncentruje się na wyzwaniach prawnych i regulacyjnych dotyczących nowych technologii i innowacji w sektorze finansowym. W szczególności skupia się na najnowszych zjawiskach technologicznych opartych na technologii blockchain i ich wpływie na zmiany w sektorze finansowym, a także towarzyszących temu potrzebach stworzenia adekwatnych ram i regulacyjnych w tym zakresie.

Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego zostały wręczone po raz 10. Otrzymują je osoby, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz regulacji prawnych dotyczących nowych technologii zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Powiązany materiał:

Dr Agata Ferreira z nagrodą British Blockchain Association

Źródło: Związek Banków Polskich