Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / 40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PW Filii w Płocku

40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PW Filii w Płocku

Z okazji okrągłych urodzin Koła Naukowego Inżynierii Środowiska zorganizowano seminarium: „40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 50-letniej historii Politechniki Warszawskiej w Płocku”.

W dniu obchodów 40-lecia, 1 czerwca br., pojawiło się wielu znamienitych gości: m.in. Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Płockie”, Dyrektor Departamentu Techniczno- Produkcyjnego Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., Wicestarosta Powiatu Płockiego, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku oraz Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku.

Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński/fot. PW Filia w Płocku

Politechnikę Warszawską odwiedzili również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku, emerytowani profesorowie, byli członkowie oraz sympatycy Koła i uczniowie szkół średnich z Płocka.

Obchody 40-lecia KN Inżynierii Środowiska/fot. PW Filia w Płocku

Na zakończenie Seminarium wręczone zostały nagrody laureatom konkursów: „Inżynieria środowiska, czyli…” oraz „Politechnika, czyli…”. Celem konkursów było zainteresowanie uczniów szkół średnich zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska. Przy ocenianiu plakatów były brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW