Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / 40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PW Filii w Płocku

40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PW Filii w Płocku

Z okazji okrągłych urodzin Koła Naukowego Inżynierii Środowiska zorganizowano seminarium: „40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 50-letniej historii Politechniki Warszawskiej w Płocku”.

W dniu obchodów 40-lecia, 1 czerwca br., pojawiło się wielu znamienitych gości: m.in. Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Płockie”, Dyrektor Departamentu Techniczno- Produkcyjnego Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., Wicestarosta Powiatu Płockiego, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku oraz Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku.

Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński/fot. PW Filia w Płocku

Politechnikę Warszawską odwiedzili również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku, emerytowani profesorowie, byli członkowie oraz sympatycy Koła i uczniowie szkół średnich z Płocka.

Obchody 40-lecia KN Inżynierii Środowiska/fot. PW Filia w Płocku

Na zakończenie Seminarium wręczone zostały nagrody laureatom konkursów: „Inżynieria środowiska, czyli…” oraz „Politechnika, czyli…”. Celem konkursów było zainteresowanie uczniów szkół średnich zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska. Przy ocenianiu plakatów były brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW