Drzwi Otwarte PW Filii w Płocku

W piątek 8 kwietnia br. PW Filia w Płocku po raz kolejny otworzyła drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Impreza rozpoczęła się spotkaniem informacyjnym, na początku którego Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Zieliński powitał zebranych i zaprosił do zapoznania się z Uczelnią.

Po krótkim występie zespołu Masovia przybliżono zebranym podstawowe informacje dotyczące Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku. Zaprezentowano ogólnopolskie rankingi kierunków oraz prognozy dotyczące zapotrzebowania na specjalistów w branżach inżynierskich i ekonomicznych. Podkreślono, że kierunki oferowane w Płocku to kierunki, po których znacznie wzrasta szansa na znalezienie dobrej pracy. Zwrócono również uwagę na fakt, że pracodawcy od lat najwyżej cenią sobie absolwentów właśnie Politechniki Warszawskiej, co znajduje potwierdzenie w corocznie prowadzonych rankingach szkół wyższych.

W dalszej części spotkania kierunki studiów prowadzone w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku przedstawione zostały przez pracowników i studentów reprezentujących kolejno Budownictwo, Inżynierię środowiska, Mechanikę i budowę maszyn, Technologię Chemiczną oraz Ekonomię. Zaprezentowane zostały zarówno sylwetki absolwentów, jak i potencjalne sektory ich zatrudnienia. Przedstawiono warunki przyjęć na studia i sposób rejestracji kandydatów, a także informacje na temat warunków socjalno-bytowych i możliwości uzyskiwania różnego rodzaju wsparcia finansowego.

O życiu akademickim i różnego rodzaju akcjach organizowanych przez studentów (takich jak np. Juwenalia, Zerówka, Wybory Miss i Mistera, akcje charytatywne), opowiedział z kolei przedstawiciel studentów, Przewodniczący Samorządu Studentów WBMiP Krzysztof Obst.

W trakcie spotkania uroczyście wręczono również certyfikaty uczestnictwa w III Edycji projektu Doświadcz Chemii, która zakończyła się w marcu br.

Drzwi otwarte PW Filii w Płocku 2016/fot. PW Filia w Płocku

W końcowej części spotkania, rozlosowane zostały nagrody za udział w konkursie związanym z Politechniką, po czym rozpoczęła się oficjalnie dalsza część imprezy, tj. zwiedzanie uczelni.

Na czas Drzwi Otwartych, swoje stoiska wystawiły studenckie Koła Naukowe oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Nie zabrakło również tradycyjnie przedstawicieli doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Płocku oraz Biura Karier PW.

Przybyli na Drzwi Otwarte uczniowie mieli okazję zapoznać się z działalnością kół naukowych, ale przede wszystkim osobiście porozmawiać z pracownikami i studentami, którzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. warunków studiowania, poziomu kształcenia i wiele innych. Swoje stoiska jak zwykle zaprezentowały:

  • Płockie Naukowe Koło Chemików,
  • Koło Naukowe Mechaników „ROTOR”,
  • Koło Naukowe Budownictwa „KONSTRUKTOR”,
  • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska,
  • Studenckie Forum Business Centre Club,
  • Koło Naukowe „SONDA”.

Nie zabrakło również konkursów i innych atrakcji. Chemicy przeprowadzili pokazy chemiczne, budowlańcy zaprezentowali w jaki sposób można zbudować most, który nie posiada żadnych spoin, a mechanicy wysłali swoje roboty, które próbowały tenże most zniszczyć. Na stoisku studentów z Koła Inżynierii Środowiska można było m.in. obejrzeć hodowle mikroorganizmów, a na stoisku ekonomistów spróbować swego szczęścia w konkursach z nagrodami.

W trakcie Drzwi Otwartych przybyła na imprezę młodzież zwiedzała również laboratoria przypisane poszczególnym kierunkom studiów korzystając jednocześnie z możliwości uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kształcenia na tych kierunkach od oprowadzających ich nauczycieli akademickich oraz studentów.

Źródło: PW Filia w Płocku