Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Dyplom dla Studentów-Wynalazców

Dyplom dla Studentów-Wynalazców

Politechnika Warszawska otrzymała dyplom za udział naszych studentów w kolejnej edycji konkursu Student-Wynalazca, który kształtuje kulturę innowacyjności oraz idee ochrony własności intelektualnej.

Doroczny konkurs został zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską i adresowany był do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego bądź przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Konkurs objęto honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodą był m.in. udział w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz udział w Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2014.

Źródło: PŚ

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW