Dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów PW Filii w Płocku

28 listopada 2014 r. w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów PW Filii w Płocku. Dwadzieścia pięć osób uzyskało najwyższą, celującą notę.

Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej i objęło absolwentów takich kierunków jak: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna. Dyplomy rozdano także w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

Uroczyste wreczenie dyplomów w PW Filii w Płocku

Uroczyste wreczenie dyplomów w PW Filii w Płocku

Na wszystkich pięciu kierunkach Filii PW w Płocku studia ukończyły 532 osoby, z tego aż dwadzieścia pięć osób uzyskało wynik celujący. W trakcie piątkowego wydarzenia dyplomy odebrało 110 osób, w tym osiem, które zakończyły studia z wynikiem celującym. Podczas uroczystości obecni byli dyrektorzy Kolegium NEiS, prodziekani Wydziału i dyrektorzy Instytutów oraz przedstawiciele Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Absolwentom towarzyszyły rodziny, przyjaciele i znajomi, promotorzy i opiekunowie prac dyplomowych, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naszej Uczelni. Na rozdaniu dyplomów zobaczyliśmy również przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka, Powiatu Płockiego Ziemskiego, dyrektorów płockich szkół ponadgimnazjalnych, prezesów i dyrektorów firm, organizacji naukowo-technicznych, z którymi nasza Uczelnia podpisała porozumienia o współpracy.

Prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku z inż. Dominikiem Iwańskim

Prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku z inż. Dominikiem Iwańskim

Tego samego dnia list gratulacyjny od prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego odebrał inż. Dominik Iwański - obecnie student studiów II stopnia na kierunku Budownictwo, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę inżynierską „Projekt remontu konstrukcji nośnej wieży zegarowej opactwa pobenedyktyńskiego w Płocku” wykonaną pod opieką dr inż. Krzysztofa Kamińskiego.

Wydarzenie uświetnił występ Kameralnego Chóru Akademickiego naszej Uczelni pod kierunkiem Edwarda Bogdana, podczas gdy koncert Zespołu Rockers dodatkowo ubarwił uroczystość.

Fotogaleria TUTAJ

Źródło: PW Filia w Płocku
Zdjęcia: Jan Waćkowski i Arkadiusz Ryciak