Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Dyskusja o problemach rozwoju gospodarczego w PW Filii w Płocku

Dyskusja o problemach rozwoju gospodarczego w PW Filii w Płocku

Studenckie Koło Naukowe SONDA, działające przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW Filii w Płocku, zorganizowało V Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego”.

Konferencja odbyła się w dniach 18-19 maja br. w Audytorium Politechniki Warszawskiej w Płocku. Tematem przewodnim były Aktualne wyzwania ekonomii z perspektywy teorii i praktyki gospodarczej. Spotkanie otworzyła dr Barbara Felic, Zastępca Dyrektora ds. Studiów KNEiS.

Integralną częścią Konferencji było spotkanie studentów z pracodawcami i przedstawicielami biznesu, mające m.in. na celu dążenie do doskonalenia programów kształcenia w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Sponsorem Konferencji był PKN ORLEN S.A., który reprezentowały: Małgorzata Maliszewska-Miętek, Kierownik Zespół Rekrutacji Obszar Kadr PKN ORLEN S.A.; Agnieszka Gonet-Patla, członek Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.; Anna Chojnoska, Dział ds. Personalnych ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Przedstawiciele Grupy PKN ORLEN na konferencji Współczesne problemy rozwoju gospodarczego/fot. PW Filia w Płocku

Wśród prelegentów znaleźli się również: Dariusz Boszko, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy; Zbigniew Bryła, Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku; Krzysztof Buczkowski, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku; Izabela Chęcińska, CNH Industrial Sp. z o.o.; Monika Jarzębska, Urząd Skarbowy w Sierpcu; Monika Jasińska, Urząd Skarbowy w Płocku, Kierownik Działu Sekretariatu; Iwona Sierocka, Wicestarosta Płocki; Aleksandra Słupska, Koordynator ds. komunikacji i edukacji, ZUS Oddział w Płocku; Krzysztof Sulkowski, Softhard S.A. Płock; Marcin Zawadka, Wójt Gminy Słupno.

Tematem przewodnim konferencji były "Aktualne wyzwania ekonomii z perspektywy teorii i praktyki gospodarczej"/fot. PW Filia w Płocku

Po spotkaniu studentów z pracodawcami rozpoczął się panel główny Konferencji, a jego otwarcia dokonali dr Magdalena Kludacz-Alessandri i dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW. Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi problemów konsumpcji, innowacji i przedsiębiorczości. W konferencji udział wzięli prelegenci między innymi z:

 • Budapest University of Technology and Economics,
 • Technical University Environmental, Lithuania,
 • Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Ukraine,
 • University of Beira Interior, Covilha, Portugalia,
 • University of Latvia,
 • Istanbul Medipol University,
 • The College of Regional Development in Prague and Faculty of Edukacion, Charles University,
 • Uman National University of Horticulture,
 • Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
 • Uniwersytetu Finansów i Ekonomii w Ułan Bator, Mongolia,
 • Politechniki Śląskiej,
 • Politechniki Częstochowskiej,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Referaty zaprezentowano w kilku sesjach plenarnych, które  poprowadzili pracownicy naukowi Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: dr Magdalena Kludacz-Alessandri, dr Barbara Felic, dr inż. Marlena Piekut, dr Katarzyna Osiecka, dr Monika Burżacka i Magdalena Kapela. Po każdym panelu naukowym był czas na dyskusję. Niebawem organizatorzy konferencji planują wydanie monografii, która jest już w trakcie przygotowania.

Drugiego dnia Konferencji odbyły się warsztaty „Ekonomia - to się opłaca”, w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie. Studenci z Koła Naukowego Sonda zaprezentowali uczniom zagadnienia związane przedsiębiorczością i organizacją pracy oraz perspektywy kariery zawodowej przyszłych ekonomistów. Uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali krótki test, zostali nagrodzeni.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW