Najlepsze dyplomy Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zdjęcie uczestników i laureatów seminarium finałowego konkursu

Seminarium finałowe XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych odbyło się 2 marca 2023 r.

Podczas finałowego seminarium poznaliśmy najlepsze prace dyplomowe obronione na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

W kategorii prac inżynierskich zwyciężył „Projekt pneumatycznej rzutki ratowniczej oraz systemu wyrzutu”. Autorami dyplomu są inż. Michał Karelus oraz inż. Michał Niedzielczyk, absolwenci kierunku Mechanika pojazdów i maszyn roboczych, a promotorem dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni.

Praca opisuje proces projektowania urządzenia ratowniczego umożliwiającego ratowanie osób tonących bez bezpośredniego kontaktu ratownika z poszkodowanym. Rzutka ratownicza składa się z wystrzeliwanej kapsuły oraz systemu wyrzutu. W kapsule umieszczone są dwie poduszki pneumatyczne z mechanizmem pompującym, który uruchamia się w wyniku kontaktu z wodą.

Zdjęcie laureatów konkursu i władz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Od lewej: dr inż. Jakub Lasocki – Prodziekan ds. Studenckich, inż. Michał Niedzielczyk i inż. Michał Karelus, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz – Dziekan Wydziału

Najlepszą pracą magisterską okazała się „Analiza termiczna pracy baterii pojazdu elektrycznego”, której autorką jest inż. Katarzyna Miś, absolwentka kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni.

Aby zapewnić konkurencyjność pojazdów elektrycznych względem pojazdów konwencjonalnych, potrzebne są odpowiednie systemy magazynowania energii. Nakłada to na producentów akumulatorów konieczność produkcji takich urządzeń, które spełnią oczekiwania konsumentów oraz zapewnią ich jak najdłuższą żywotność. Celem pracy było przeprowadzenia badań symulacyjnych termiki baterii używanej w napędzie pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem programu Q-bat.

Zdjęcie laureatki konkursu i władz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Od lewej: dr inż. Jakub Lasocki – Prodziekan ds. Studenckich, mgr inż. Katarzyna Miś, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz – Dziekan Wydziału

Ponadto przyznano kilkadziesiąt nagród ufundowanych przez przedstawicieli partnerów Wydziału, zasiadających w Komisji Konkursowej.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie internetowej Konkursu