Politechnika Warszawska - międzynarodowa i wielokulturowa

Jest ich ponad 1700 i pochodzą z 94 państw. To studenci zagraniczni, którzy wybrali Politechnikę Warszawską, aby zdobywać w niej wiedzę, specjalistyczne umiejętności, ale także pokazywać kulturę swojego kraju i poznawać naszą. Skąd pochodzą zagraniczni żacy i na jakich wydziałach studiują najliczniej?

Dzięki multidyscyplinarnej edukacji, umożliwiającej zdobycie szerokiej wiedzy, specjalistycznych umiejętności i rozwój własnych zainteresowań, dyplom Politechniki Warszawskiej jest rozpoznawalny i ceniony na rynku międzynarodowym. Z roku na rok w PW przybywa studentów z różnych zakątków świata, którzy wybierają PW jako Alma Mater. Obecnie jest ich 1 709.

Indie, Ukraina i Białoruś

Najwięcej studentów zagranicznych w PW pochodzi z Indii - ponad 400. Licznie reprezentowane są również kraje zza wschodniej granicy Polski: Ukraina - ponad 300 studentów i Białoruś - prawie 200. W Politechnice uczy się 115 osób z Turcji, a także prawie 90 Hiszpanów. Tuż za tymi państwami plasują się Chiny z ponad 70 studentami w Politechnice Warszawskiej.

- Jest wiele powodów, by wybrać Politechnikę Warszawską. Przede wszystkim to najlepsza uczelnia techniczna w Polsce. Kierowałem się jakością edukacji i zdecydowanie jest ona bez zarzutu. Zdaniem studentów Politechnika jest doskonałym miejscem do budowania bliskich relacji z wykładowcami i profesorami. Jako student ósmego semestru mogę śmiało to potwierdzić - mówi Caner Özata, pochodzący  z Turcji student elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym PW.

Wysoki poziom nauczania był również jednym z ważnych powodów, dla których na studia w Politechnice Warszawskiej zdecydował się Erick Moreno z Ekwadoru. - Na decyzję wpłynęły również wysoki wskaźnik zatrudnienia absolwentów oraz możliwośc udziału w projektach europejskich i programie wymiany Erasmus+ - dodaje student elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym PW.

W gronie studentów zagranicznych są m.in. osoby z tak odległych zakątków świata, jak: Zimbabwe, Oman, Sri Lanka, Filipiny czy Ekwador i Peru.

Zdarza się, że studenci z zagranicy, którzy kształcili się w PW, wiążą swoje losy z Uczelnią na dłużej. - Kiedy byłem w Chinach, zawsze marzyłem o studiach za granicą. Na szczęście znalazłem w internecie interesującą ofertę Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów doświadczyłem dobrego środowiska akademickiego w Politechnice i wzbudziłem duże zainteresowanie tematem mojej pracy magisterskiej. Miałem również szansę dowiedzieć się więcej o kulturze i historii Polski, co sprawia, że bardziej kocham ten kraj i uczelnię - mówi dr inż. Jikun Wang z Instytutu Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki PW. - Aby kontynuować moje badania, aplikowałem na studia doktoranckie w PW. Moim opiekunem naukowym była prof. Teresa Zielińska. Udzieliła mi wielu porad i bardzo wspierała. Zainspirowała mnie, by tak jak ona kształcić studentów i przekazywać im swoją wiedzę, doświadczenie. Polska jest doskonałym miejscem do podjęcia nauki, a Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni dla studentów z całego świata - podkreśla. 

Najpopularniejsze wydziały

Najliczniejsza reprezentacja zagranicznych żaków studiuje na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa - prawie 300 osób. 270 uczy się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a ponad 200 na Wydziale Elektrycznym. Prawie 180 studentów z zagranicy zdobywa wykształcenie na Wydziale Inżynierii Produkcji, a prawie 130 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Ponad 100 studentów z innych państw uczy się na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród studentów zagranicznych to: elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji, informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz lotnictwo i kosmonautyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Aktywna współpraca międzynarodowa

Za współpracę międzynarodową i działania promocyjne w tym zakresie odpowiada Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. - Jesteśmy obecni na zagranicznych portalach edukacyjnych, w mediach społecznościowych, uczestniczymy w międzynarodowych targach edukacyjnych, wydarzeniach informacyjno-promocyjnych, przygotowujemy materiały informacyjne dla zagranicznych kandydatów i partnerów Uczelni, a także filmy promocyjne - wylicza Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora CWM.

Centrum Współpracy Międzynarodowej koordynuje m.in. wymiany w ramach programów edukacyjnych Erasmus+ (w roku akademickim 2017/2018 na studia w PW przyjechało 430 studentów, natomiast za granicę wyjechało 294), Erasmus Mundus czy ATHENS, mającym na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi. W ramach tego programu w roku akademickim 2017/2018 Uczelnia gościła 115 studentów zagranicznych.

PW prowadzi również wymianę studentów z zagranicą w ramach umów bilateralnych, umów o współpracy naukowo-badawczej, innych programów edukacyjnych i stypendialnych, praktyk i staży zagranicznych, a także w celu prowadzenia badań naukowych.

Komunikacja to podstawa

Coraz większa liczba studentów zagranicznych  w  PW potwierdza, że Uczelnia kładzie duży nacisk na zwiększanie międzynarodowej wymiany wiedzy oraz wzmacnianie zrozumienia, tolerancji i szacunku dla różnych idei i kultur. W tym kontekście ważny jest także aspekt językowy. Jak zaznaczył prof. Jan Szmidt, Rektor PW, w komentarzu do raportu „Smart Industry Polska 2019”, będącego podsumowaniem badań przeprowadzonych wśród inżynierów na zlecenie firmy Siemens oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii „inżynier 4.0 musi biegle władać nie tylko językami programowania, ale również musi być sprawnym językowo w środowisku międzynarodowym, gdzie komunikacja jest podstawą wypracowywania innowacyjnych rozwiązań oraz kreatywnego podejścia do problemów”.

Tekst: Bartosz Matejko/Biuletyn PW, grafika: Anna Olencka
Dane liczbowe udostępnione przez Dział ds. Studiów PW oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej PW