Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Poniedziałek za czwartek

Poniedziałek za czwartek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, dnia 4 stycznia 2018 r. (czwartek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w poniedziałek. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:  

" 3. W semestrze zimowym:

 04.01.2018 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;"

zgodnie z  §1 ust. 3 Zarządzenia nr 12/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW