Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Praktyki u Marszałka

Praktyki u Marszałka

Od lipca do września 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizowana będzie IV edycja programu „Praktyki u Marszałka”. Nabór odbędzie się w dniach 9-27 kwietnia.

Praktyki adresowane są do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich/inżynierskich, czyli są studentami co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, zameldowanych na pobyt stały i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego. Preferowane kierunki studiów to: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo.

Podczas rekrutacji student będzie miał możliwość wyboru wydziału/biura ze struktury departamentu/kancelarii lub delegatury Urzędu Marszałkowskiego, w którym będzie realizował miesięczną (150 godzin) praktykę.

Program będzie realizowany w siedzibach Urzędu zlokalizowanych w Warszawie oraz w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Nabór na praktyki odbędzie się w dniach 9-27 kwietnia.

Więcej informacji, od 9 kwietnia br., znaleźć będzie można na stronie www.mazovia.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW