Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Smart City - zapisy na zajęcia dla studentów

Smart City - zapisy na zajęcia dla studentów

W pierwszym konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano m.in. projektowi prof. Roberta Olszewskiego pt. "Smart city - mroczne widmo czy nowa nadzieja?". Właśnie ruszyły zapisy dla studentów na zajęcia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Studenci II stopnia studiów Wydziałów: Geodezji i Kartografii, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Architektury i Zarządzania.

Ile trwa projekt?

2 semestry (w wymiarze 3 godzin projektowych tygodniowo).

Ile studentów będzie brało udział w projekcie?

Praca projektowa będzie się odbywać w interdyscyplinarnych grupach studentów złożonych z 6-8 studentów reprezentujących cztery wydziały PW.

Jaki jest cel projektu?

Studenci będą mieli okazji uczyć się, korzystając z innowacyjnych formy kształcenia (głównie Project Based Learning i Design Thinking), gdzie będą rozwiązywać realne problemy zgłoszone przez Biuro Cyfryzacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji. 

Celem projektu jest również tworzenie modelu biznesowego dla potencjalnego start-up'u studenckiego.

Czy projekt jest międzynarodowy?

Projekt będzie rozszerzony w kolejnych latach o współpracę w ramach konsorcjum ENCHANCE (7 uczelni europejskich) oraz w pracę w partnerami chińskimi m.in. Politechniką w Pekinie (Beijing Jiaotong University).

Zapisy do projektu

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/Hjgc4zrNWs

Więcej informacji o projekcie udziela:dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni, e-mail: robert.olszewski@pw.edu.pl,
tel. (22) 234 + wew: 5590.

Liczba miejsc jest ograniczona.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI