Stowarzyszenie Studentów GEOIDA obchodzi 20 urodziny

GEOIDA od blisko 20 lat jest inicjatorem wielu znaczących wydarzeń. O jej historii, aktualnych przedsięwzięciach i wielkim świętowaniu opowiada Paweł Wójcik, Prezes Stowarzyszenia.

Profesor Kazimierz Czarnecki podczas Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studentów Geodezji w Józefosławiu w 2006 roku powiedział: – Jesteście tą grupą młodych adeptów geodezji, która nie zadowala się biernym przyswajaniem wiedzy, formalnym wypełnianiem programowych rygorów studiowania. Wy postanowiliście chcieć więcej, przeżyć czas studiowania pełniej. Jestem przekonany, że takie ambicje zaprowadziły Was do studenckich kół naukowych. Członkom Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA ta dewiza przyświeca do dziś!

Początki

Jak to się zaczęło? Prekursorem działalności studenckiej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej było Koło Naukowe Geodetów, które powstało przy Katedrze Miernictwa na Wydziale Budownictwa w roku 1919, na dwa lata przed powstaniem Wydziału GIK. Wieloletnia działalność i aktywność studentów doprowadziła do przekształcenia w 1994 roku Koła Naukowego w Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA. Stowarzyszenie Studentów GEOIDA jest organizacją działającą wśród i dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stowarzyszenie powstało w 1994 roku w Warszawie, przy okazji organizacji IGSM'95 (ang. International Geodetic Students Meeting). 29 marca 1994 roku Komitet Założycielski – Leszek Waniek, Rafał Godlewski i Jacek Skwirowski – złożył do sądu wniosek z prośbą o rejestrację Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 8 września 1994 roku GEOIDA została zarejestrowana i rozpoczęła swoją oficjalną działalność, zyskując z roku na rok nowych członków i sympatyków. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 30 członków zwyczajnych oraz ponad 30 osób sympatyzujących z GEOIDĄ.  

Wydarzenia i projekty

Przez 20 lat działalności w Politechnice Warszawskiej, GEOIDA była inicjatorem oraz współtwórcą wielu wydarzeń ogólnopolskich i międzynarodowych. Niewątpliwie największym osiągnięciem było zorganizowanie konferencji IGSM w 1995 roku. Z inicjatywy GEOIDY powstał Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji, który corocznie od 2006 roku spotyka się na Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji. GEOIDA była gospodarzem tego wydarzenia już trzykrotnie, w latach: 2004, 2009 oraz 2014. Corocznie odbywają się także konferencje na Politechnice Warszawskiej: „Dzień Teledetekcji”, „Nauka w Służbie Ziemi” oraz „GiS w Stolicy”. Dzień sympatyków GiS-u, który zapoczątkowała GEOIDA, w tym roku organizuje osiem instytucji i kół naukowych działających na terenie Warszawy. Warto jednocześnie nadmienić, iż GEOIDA posiada miejsce w Parlamencie Studentów Politechniki Warszawskiej oraz w Radzie Wydziału Geodezji i Kartografii.

GEOIDA KONIK 2014

Stoisko Stowarzyszenia Studentów GEOIDA podczas XI edycji Targów KONIK 2014

Współpraca na Wydziale z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziałową Radą Samorządu daje wymierne efekty w postaci wielu atrakcji i wydarzeń organizowanych dla studentów i pracowników Wydziału. Głównym wydarzeniem jest Geopiknik, który zawsze gromadzi wielu pracowników i absolwentów Wydziału. Pozostałe imprezy, które realizują studenci to: Wyjazd Integracyjny dla studentów pierwszego roku, Geotrzesiny, Geozimowisko, Rajd Geodezji, Geomajówka.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należy propagowanie nauki na Wydziale. W związku z tym przez 20 lat zrealizowano wiele projektów i wyjazdów naukowych. Do najbardziej znanych należy cykl wyjazdów studenckich na Spitsbergen. W jego ramach studenci prowadzili badania geodynamiczne, mierzyli ruch lodowca metodami satelitarnymi oraz przeprowadzili modernizację permanentnej stacji GNSS w Hornsundzie pod kątem włączenia jej do projektu IGS. Nasi polarnicy świetnie odnaleźli się również w okolicach Łeby, gdzie dokonywali pomiarów związanych z przemieszczaniem wydm.

Stowarzyszenie Studentów GEOIDA oraz Koło Naukowe Geodezji i Kartografiii odbiera nagrodę na najlepszego wystawcę XI edycji Targów KONIK 2014. Paweł Wójcik, Prezes GEOIDY, pierwszy rząd z prawej strony, obok prof. Stanisława Wincenciaka, Prorektora ds. Rozwoju PW.

Stowarzyszenie Studentów GEOIDA oraz Koło Naukowe Geodezji i Kartografiii odbiera nagrodę na najlepszego wystawcę XI edycji Targów KONIK 2014. Paweł Wójcik, Prezes GEOIDY, pierwszy rząd z prawej strony, obok prof. Stanisława Wincenciaka, Prorektora ds. Rozwoju PW.

GEOIDA brała również udział w różnorodnych projektach z całego zakresu geodezji. Dla miasta Grybowa i okolic studenci opracowali zarys koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej, natomiast w Pruszkowie badali przemieszczenie komina przemysłowego. Oddzielna kategorią wyjazdów są „Zapory”. GEOIDA brała bowiem udział w pomiarach zapory w Czorsztynie oraz Rożnowie. Jednocześnie członkowie Stowarzyszenia nigdy nie zapominali o swojej ukochanej Politechnice Warszawskiej, gdzie analizowali technologię laserowego skaningu naziemnego w przestrzeni inwentaryzacji architektonicznej Auli Głównej. Wirtualny Spacer po Gmachu Głównym, który możemy obejrzeć na stronie Politechniki Warszawskiej, to kolejny sukces Stowarzyszenia. W Bezmiechowej GEOIDA opracowała wirtualny model szybowiska, podczas gdy w iławskim kościele badała krypty metodą mikrograwimetrii. Aktualnie trwają prace nad rozbudową projektu półautomatycznego modelowania Kampusu Głównego PW na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego, stworzeniem geoportalu dla warszawskiego ZOO oraz zastosowaniem nowoczesnych geodezyjnych technologii pomiarowych do opracowania numerycznego modelu pokrycia terenu w celu przeanalizowania potencjalnych miejsc inwestycji farm fotowoltaicznych.

Obchody dwudziestolecia

Z okazji urodzin Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA przygotowało cykl wydarzeń uświetniających powstanie Stowarzyszenia. Już 6 listopada br. otwarta zostanie wystawa pt. „20-lecie Stowarzyszenia Studentów GEOIDA”, zlokalizowana w krużgankach Dużej Auli w Gmachu Głównym PW.

Paweł Wójcik, Prezes Stowarzyszenia Studentów GEOIDA gorąco zachęca do wzięcia udziału w rocznicowych obchodach i przybliża plan obchodów dwudziestolecia. - Zaprezentujemy Wam przegląd naszej długiej działalności. Od projektów naukowych, przez wyjazdy krajowe i zagraniczne, aż po wydarzenia, które organizujemy dla studentów. Tego samego dnia o godzinie 15.15 w sali 315 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie obchodów oraz prezentacja naszych osiągnięć. Na to wydarzenie zaprosiliśmy członków honorowych Stowarzyszenia, byłych członków Stowarzyszenia, Władze Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm z branży. Tego samego dnia przed Gmachem Głównym odbędzie się zbiórka krwi pod hasłem „20 litrów krwi na 20-stkę GEOIDY”. To wydarzenie organizujemy wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. 13 listopada zapraszamy na imprezę „20-stka Geoidy” w klubie PROXIMA w stylu lat 90-tych. 15 listopada w DS Riviera odbędzie się Turniej Siatkówki o puchar GEOIDY! 18 listopada wznawiamy cykl „Spotkań z Pracodawcą”. Tym razem odwiedzi nas były członek Stowarzyszenia Studentów GEOIDA, który opowie o tym jak GEOIDA wpłynęła na jego późniejsze życie zawodowe. 20 listopada planujemy wyjście kulturalne „Teatr z GEOIDĄ” do Teatru Ateneum na spektakl „W progu”. W ramach warsztatów razem z Biurem Karier PW, organizujemy 25 listopada szkolenie o tematyce „rozmowa kwalifikacyjna”. Szczegółowe informacje, co do naszych wydarzeń będziemy zamieszczać sukcesywnie na Facebook-u oraz w zakładce „20-stka Geoidy” na portalu www.geostudent.pl. I dodaje - Nasze okrągłe urodziny chcemy świętować z Wami, dlatego przygotowaliśmy moc atrakcji dla studentów!

Redakcja Biuletynu przyłącza się do zaproszenia!

Podobny artykuł:
Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2014

Tekst: Paweł Wójcik
Opracowanie: IKR/BPW