Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Studenci Politechniki Warszawskiej podnoszą kompetencje

Studenci Politechniki Warszawskiej podnoszą kompetencje

W dniach 14-27 października 2018 r. studenci Politechniki Warszawskiej wraz z opiekunami naukowymi uczestniczyli w dwutygodniowej wizycie studyjnej mającej na celu poznanie zagranicznych przedsiębiorstw. Głownym założeniem projektu było podnoszenie kompetencji zawodowych.

Istotnym elementem kształtowania kompetencji potrzebnych polskim pracodawcom jest zapoznanie się z praktykami rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej. Politechnika Warszawska ma liczne międzynarodowe umowy partnerskie o wymianie studentów oraz współpracuje z przedstawicielami pracodawców. Dlatego też sześćdziesięciu studentów oraz dwóch opiekunów naukowych z Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. nzw. dr hab. inż Kazimierz Waćkowski oraz dr Michał Bańka - uczestniczyło w wizytach studyjnych w zagranicznych dużych przedsiębiorstwach. Grupa zwiedziła m.in. Orlen Lietuva w Możejkach, Silputa, Tallink Silja Line, Viking Line, Grida, Allergomedica, Svyturys Alus, Aldaris.

Dwutygodniowa wizyta studyjna w krajach: Litwa, Łotwa, Szwecja, Finlandia, Estonia możliwa była w związku z realizacją przez Politechnikę Warszawską projektu „Twój Certyfikat na Przyszłość” (UDA-POWR.03.01.00-00-k312/15), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 180 studentów Politechniki Warszawskiej uczestniczących w edukacji na poziomie stacjonarnych studiów wyższych I stopnia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Projekt jest nastawiony na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy przez podnoszenie ich kompetencji.

Zdjęcie wykonano na Litwie w Możejkach w Rafinerii PKN ORLEN. ORLEN Lietuva jest jedyną rafinerią przerobu ropy naftowej w krajach nadbałtyckich posiadającą pozycję lidera rynków paliwowych Litwy, Łotwy i Estonii. Spółka wykorzystuje trzy główne kanały sprzedaży produktów paliwowych jakimi są litewski rynek lokalny, eksport lądowy na Łotwę i Ukrainę oraz do Polski i Estonii, a także eksport drogą morską do Europy Zachodniej i USA z wykorzystaniem terminalu Klajpedos Nafta.

Źródło: Wydział Inżynierii Produkcji PW
Zdjęcie: dr Michał Bańka WIP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW