Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Studenci międzynarodowi

Studenci międzynarodowi

Tegoroczna rekrutacja studentów międzynarodowych na studia regularne na Politechnice Warszawskiej zakończyła się dużym sukcesem. 

Studia rozpoczęło 330 nowych studentów międzynarodowych (166 w języku angielskim, 97 w języku polskim oraz 67 studentów w ramach podwójnego dyplomu). Zdecydowana większość kandydatów aplikuje na studia inżynierskie (74%), pozostali na studia magisterskie.

Największa liczba nowych studentów międzynarodowych pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Indii, Turcji oraz Chin. Zdecydowana większość studentów międzynarodowych odbywa studia płatne, co skutkuje konkretnymi wpływami dla poszczególnych Wydziałów PW.

Studium Języków Obcych, we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej, kontynuuje również organizację rocznych kursów przygotowawczych na studia na PW, które w tym roku akademickim rozpoczęło 113 osób, z których większość jest zainteresowana dalszymi studiami na naszej Uczelni.

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW