Światowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w ICT

23 kwietnia br. w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja poświęcona kobietom w branży nowoczesnych technologii, organizowana z okazji Światowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w ICT.

Konferencja dedykowana była kobietom w branży nowoczesnych technologii i została zorganizowana w ramach projektu społecznego „Dziewczyny w Nowych Technologiach”, który animuje i aktywnie wspiera działania zmierzające do zwiększenia udziału kobiet i dziewcząt w tej branży.

Magdalena Gaj, Prezes UKE, od początku swojej kadencji w różnorodny sposób zachęca dziewczęta i kobiety do budowania swojej ścieżki edukacji i kariery w sektorze technologicznym. – Kilka lat temu pracując w branży zauważyłam, że spotykam się głównie z mężczyznami. Z drugiej strony stale słyszałam, że powstają nowe miejsca pracy, że zespoły powinny być mieszane. Stąd pomysł, by zainicjować taką społeczną akcję, która jednocześnie pokazywałaby dziewczynom studiującym kierunki techniczne, że ta branża jest ciekawa i jest dobrym miejscem pracy – podkreśla Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W tegorocznej konferencji wzięli udział przedstawiciele największych firm: CISCO Systems Poland; SAS Institute; Sygnity; Motorola Solutions Polska; Microsoft Polska; Ośrodek TVP Technologie; GTECH Polska; Aviva Polska; GFT oraz Huawei Polska. Dyskutanci poruszali najważniejsze kwestie związane z rolą i miejscem kobiet w sferze informatyki oraz nowych technologii, czyli w tych dziedzinach, które stereotypowo kojarzone są z mężczyznami.

Konferencji towarzyszyły darmowe warsztaty praktyczne, przeprowadzane przez fachowców z czołowych firm sektora ICT – partnerów projektu:

  • „SAS Visual Analytics na Wysokich Obcasach” (SAS Institute),
  • „Agile. Zwinne programowanie” (Motorola Solutions Polska),
  • „Zrób sobie WiFi, warsztaty Cisco Systems” (CISCO),
  • „Cztery podstawy projektowania oprogramowania” (GFT),
  • „Innowacyjne technologie w ubezpieczeniach” (AVIVA).

Jednocześnie przypominamy, że do końca kwietnia trwa konkurs o staż w ICT dla studentek, organizowany również w ramach akcji społecznej „Dziewczyny w nowych technologiach”. Nagrodami są staże w najlepszych firmach branży technologicznej: CISCO Systems Poland; SAS Institute; Sygnity; Motorola Solutions Polska; Microsoft Polska; Ośrodek TVP Technologie; GTECH Polska; Aviva Polska; GFT oraz Huawei Polska.

Konkurs skierowany jest do studentek kierunków ścisłych i technicznych minimum II roku studiów licencjackich i magisterskich oraz roczników wyższych. Warunkiem udziału w konkursie jest rozwiązanie autorskiego zadania, przygotowanego przez wybraną firmę partnerską.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie UKE w zakładce tematycznej.

Podobne artykuły:

Zaprogramowane na Politechnikę!
Staż dla studentek w branży ICT – trzecia edycja
Dziewczyny w nowych technologiach
Wyciąg z raportu „Kobiety na politechnikach 2015”