Wizyta delegacji Rady Młodych Naukowców z Politechniki Lwowskiej

W dniach 13-15 maja 2015 r. Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej i Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców gościła delegację Rady Młodych Naukowców z Politechniki Lwowskiej.  

Gości z Ukrainy reprezentowali: dr Yurii Kostiv, dr Oleksand Ivashchuk oraz Oleksandr Striamets. Delegację przywitała Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej w osobach Anny Gayer, Sylwii Marczak oraz Łukasza Mąkolskiego, a także przedstawiciele Fundacji: dr hab. Artur Badyda, Maciej Malski-Brodzicki, Dominik Sołtys oraz Anna Rolewicz-Kalińska. W ramach wizyty goście zwiedzali Politechnikę Warszawską i spotkali się m.in. z prof. Władysławem Wieczorkiem, Prorektorem ds. Studenckich.

Na zdjęciu w dolnym rzędzie od lewej: prof. Władysław Wieczorek, dr Yurii Kostiv.
W górnym rzędzie od lewej: Maciej Malski-Brodzicki, dr Marta Gajadhur, dr Artur Badyda, Anna Gayer, Oleksandr Striamets,
dr Oleksand Ivashchuk.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy samorządem doktoranckim działającym na naszej Uczelni, Fundacją a przedstawicielami młodych pracowników nauki z Politechniki Lwowskiej. Trójstronnie podpisany list intencyjny jest formalnym wyrazem chęci współdziałania w organizacji międzynarodowych konferencji, wymiany uczestników oraz wizyt studyjnych.

Rewizyta przedstawicieli PW ma się odbyć w listopadzie 2015 podczas organizowanego na Politechnice Lwowskiej Festiwalu Nauki.

Źródło: RDPW