100-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, podobnie jak jego macierzysta Uczelnia, obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczyste obchody święta Wydziału odbyły się 12 czerwca 2015 r.

Profesor Henryk Zobel, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW, który powitał licznie przybyłych gości, już na samym wstępie podkreślił, że 100-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej zbiega się ze 100-leciem Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Obecny na uroczystości Rektor Uczelni, prof. Jan Szmidt podkreślił natomiast rangę i znaczenie osiągnięć dziedziny jubilata.

Fotogaleria 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

- Bez budownictwa, bez inżynierii i bez piękna, które potraficie Państwo w tym znaleźć i wytworzyć, nie bylibyśmy cywilizacja tak rozwiniętą. Dzisiaj mosty spinają już nie brzegi rzek, a brzegi mórz. Potrafimy budować wieżowce, które pozwalają żyć w rejonach, gdzie trzęsienia ziemi są codziennością. Potrafimy budować budynki mieszczące całe miasta i wszystkie jego funkcje, które nawet w trakcie pożaru możemy ewakuować znacznie szybciej, niż ten pożar je ogarnia. To są nieprawdopodobne osiągnięcia cywilizacyjne, a przede wszystkim tych, którzy podjęli kiedyś naukę na takich Wydziałach jak Wydział Inżynierii Lądowej - podsumował Rektor PW.

Na zdjęciu od lewej: prof. Jan Szmidt, Rektor PW oraz prof. Henryk Zobel, Dziekan WIL PW/fot. BPW

W dalszej części spotkania zostały m.in. wręczone medale 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Pierwszy z nich, z rąk Rektora PW, otrzymał prof. Henryk Zobel, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. 

Obok wystąpień zaproszonych gości wygłoszone zostały dwa rocznicowe wykłady:

  • „Historia Wydziału Inżynierii Lądowej” - prof. Henryka  Zobla;
  • „Wydział Inżynierii Lądowej - teraźniejszość i przyszłość” - prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej.

Po uroczystości w Małej Auli zgromadzeni na sali goście przeszli na Wydział Inżynierii Lądowej, gdzie odbył się jubileuszowy piknik i spotkanie absolwentów WIL PW.

Z historii Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

  • 2 listopada 1915 r. Hans von Bessler, generał gubernator jako przedstawiciel władz okupacyjnych zatwierdził tymczasowy statut Politechniki Warszawskiej.
  • 6 listopada 1915 r. rozpoczęto nabór studentów. Przyjęto 615 osób w tym 13 kobiet.
  • 15 listopada 1915 r. nastąpiło otwarcie roku akademickiego 1915/1916.
    Politechnika składała się wówczas z czterech Wydziałów, w tym Wydziału Inżynierii Budowlanej i Inżynierii Rolnej, który po licznych zmianach i przekształceniach od roku 1969 roku nosi nazwę Wydziału Inżynierii Lądowej.
  • Do końca 2014 r. zanotowano liczbę ponad 15600 absolwentów Wydziału.

Podobne materiały:

Wydziałowe obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej
100-lat Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
Prof. Anna Siemińska-Lewandowska członkiem zarządu ITA-AITES