13. Medal Młodego Uczonego dla dr. hab. Michała Tomzy

Za rozwijanie nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii 13. Medalem Młodego Uczonego został odznaczony dr hab. Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Michał Tomza specjalizuje się w kwantowym opisie materii w ultraniskich temperaturach, w tym teorii oddziaływań i zderzeń ultrazimnych atomów, jonów i cząsteczek.

W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach, których studiował fizykę i chemię. W 2014 r. ukończył z wyróżnieniem studia doktorskie z chemii kwantowej i fizyki teoretycznej w systemie co-tutelle na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Kassel w Niemczech. Następnie odbył dwuletni staż podoktorski w Instytucie Nauk Fotonicznych w Barcelonie. W ramach krótszych staży naukowych prowadził również badania naukowe na Politechnice Federalnej w Lozannie, Uniwersytecie w Granadzie, Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Kolorado w Boulder, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz Uniwersytecie w Innsbrucku.

W 2017 r. stworzył własną grupę badawczą na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest zdobywcą grantów naukowych SONATA i OPUS NCN oraz Homing i First Team FNP. Był i jest opiekunem naukowym kilkunastu magistrantów i doktorantów. W 2020 r. uzyskał habilitację z fizyki na podstawie cyklu publikacji pt. „Oddziaływania i zderzenia pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami”.

Dr hab. Michał Tomza jest laureatem nagród i stypendiów, w tym Nagrody Narodowego Centrum Nauki oraz Nagrody im. Profesora Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej w Polsce w 2011 r., stypendiów START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został także zwycięzcą konkursu popularyzatorskiego Falling Walls Lab Warsaw oraz finalistą Nagród Naukowych Tygodnika „Polityka”.

Medal Młodego Uczonego został wręczony w ramach uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej zorganizowanego z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

O Medalu Młodego Uczonego

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 r., przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Zdjęcia: Biuletyn PW