Biuletyn PW / Wydarzenia / 25 lat Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

25 lat Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

W dniu 8 grudnia 2017 roku na Wydziale Transportu odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Wydziału. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele świata biznesu oraz instytucji współpracujących z Wydziałem.

W obchodach Jubileuszu 25-lecia Wydziału Transportu uczestniczyli:

  • Władze Politechniki Warszawskiej oraz Dziekani Wydziałów PW,
  • Dziekani Wydziałów Transportu w Polsce oraz Dziekani Wydziałów zaprzyjaźnionych uczelni,
  • Prezesi urzędów państwowych,
  • Dyrektorzy i przedstawiciele Instytutów Naukowych,
  • Prezesi, Dyrektorzy oraz przedstawicie instytucji i firm z którymi Wydział ściśle współpracuje.

Prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia Wydziału Transportu PW/fot. BPW

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest kontynuatorem kształcenia, badań i rozwoju naukowego Wydziału Komunikacji PW (1948) i Instytutu Transportu PW (1971). W roku 1979 Instytutu Transportu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport. W czerwcu 1992 roku Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport, a w grudniu 1992 został przekształcony w Wydział Transportu. W całym okresie działalności opracowano i modernizowano model kształcenia inżyniera transportu i magistra inżyniera transportu. Wychowano liczną kadrę naukową legitymującą się znacznymi osiągnięciami naukowymi. Wyrazem tego są uzyskane i uzyskiwane obecnie stopnie i tytuły naukowe oraz liczne prace naukowo-badawcze wykonywane dla potrzeb gospodarki.

Kadr z obchodów Jubileuszu 25-lecia Wydziału Transportu PW w dn. 8 grudnia 2017 r./fot. BPW

Międzynarodową rangę działalności Wydziału nadają m.in.: współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi poza granicami kraju, udział i organizacja międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień transportowych, wykłady pracowników na uczelniach zagranicznych oraz wymiana studentów.

Źródło i zdjęcie w zajawce: Wydział Transportu PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW