55-lecie Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Zdjęcie przedstawia Rektora PW prof. Krzysztofa Zarembę oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renatę Walczak otrzymujących Medal pamiątkowy „Pro Masovia” z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak otrzymali Medal pamiątkowy „Pro Masovia”

Za nami 55-lecie Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Uroczysty jubileusz świętowaliśmy 18 listopada 2022 r. w sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

W obchodach uczestniczyły władze i kierownictwo Politechniki Warszawskiej, pracownicy, emeryci, absolwenci, studenci i doktoranci Filii, przedstawiciele władz samorządowych, szkół wyższych i średnich, instytucji oraz firm współpracujących z uczelnią.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Rektor Politechniki Warszawskiej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

Podsumowania działalności Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonała Prorektor PW ds. Filii prof. Renata Walczak. Pani Prorektor przedstawiła rys historyczny PW Filii w Płocku. Podkreśliła, że Filia prowadzi aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizuje infrastrukturę dydaktyczną i naukową. Zapewniała o dalszym doskonaleniu jakość kształcenia, rozwijaniu działalności naukowo-badawczej oraz modernizacji bazy laboratoryjnej. Mówiła również o osiągnięciach studentów w ramach pracy kół naukowych oraz o współpracy uczelni z ośrodkami zagranicznymi.

 

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba podkreślił rolę Filii, uczelni technicznej, w Płocku i regionie oraz podziękował władzom samorządowym i firmom, które współpracują z naszą Uczelnią. Mówił, że Filia stanowi istotny element społeczno-gospodarczego rozwoju Mazowsza, oraz nierozłączną część Politechniki Warszawskiej z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni działającymi według ogólnie obowiązujących w PW zasad.

Z okazji jubileuszu złożył życzenia kadrze naukowo-badawczej i innym pracownikom oraz wszystkim, którzy swoją inicjatywą i pracą przyczynili się do rozwoju Filii, jej osiągnięć i dzisiejszego wizerunku. Wspomniał również, że Senacka Komisja ds. Kształcenia jednomyślnie zaakceptowała utworzenie na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii nowego kierunku studiów „Przemysłowe zastosowania informatyki”.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak zostali odznaczeni Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. 

Pan Marszałek uhonorował również pracowników Filii okolicznościowymi dyplomami Uznania za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Wyróżnienia otrzymali:

 • prof. Andrzej Marciniak,
 • prof. Jacek Wernik,
 • dr inż. Łukasz Gościniak,
 • dr inż. Sławomir Grabarczyk,
 • dr inż. Paweł Grabowski,
 • dr inż. Aneta Lorek,
 • dr Cezary Obczyński,
 • dr Andrzej Pankowski,
 • dr inż. Piotr Wiliński,
 • mgr Dorota Chudzicka,
 • mgr Iwona Kubacka,
 • mgr Ewa Nowatorska,
 • mgr Monika Rutkowska-Ryciak.

 

Szczególnie zasłużonych pracowników Rektor prof. Krzysztof Zaremba uhonorował Odznakami „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Odznaka ta jest przyznawana wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia.

Odznaczenia odebrali:

 • dr inż. Robert Dzierżanowski,
 • dr Barbara Felic,
 • mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz,
 • prof. Marzena Majzner,
 • dr inż. Grzegorz Michalak,
 • mgr Danuta Supera,
 • dr inż. Cezary Wiśniewski.

Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Renata Walczak oraz Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych prof. Magdalena Kludacz-Alessandri uhonorowały wyróżniających się studentów i absolwentów listami gratulacyjnymi. Wyróżnienia otrzymali:

 • inż. Oliwia Barańska,
 • mgr Alina Dąbrowska,
 • mgr inż. Natalia Gasik-Kowalska,
 • mgr inż. Patrycja Kalbarczyk,
 • mgr Justyna Karwowska,
 • lic. Małgorzata Ratkowska,
 • mgr Agata Robakiewicz,
 • mgr inż. Monika Rudowska,
 • inż. Mariusz Amroziak,
 • inż. Mateusz Bugaj,
 • inż. Michał Grzembski,
 • mgr inż. Roman Kiciński,
 • mgr Kamil Kruszewski,
 • mgr inż. Mariusz Szwech,
 • inż. Igor Szymborski.

Podczas uroczystości gratulacje składali, m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Parlamentarzyści, Wiceprezydent Miasta Płocka, głos zabrał również przedstawiciel Absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Krzysztof Marcinkiewicz - absolwent z pierwszego rocznika kierunku Budownictwo PW Filii, a obecnie Przewodniczący Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Płocku.

Źródło i zdjęcia: PW Płock