65 lat Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

W 1951 r. w Politechnice Warszawskiej utworzono Wydział Mechaniczny Technologiczny. Jego spadkobiercą jest obecnie Wydział Inżynierii Produkcji, który 18 października 2016 r. świętował jubileusz 65-lecia.  

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału odbyło się z udziałem prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej. Spotkanie otworzył prof. Andrzej Kolasa, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, który w swoim przemówieniu odniósł się do tradycji Instytutu Politechnicznego i powstałego wówczas Wydziału Mechanicznego (1829).

Fotogaleria 65-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji

Nawiązując do korzeni, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, zwrócił uwagę na rangę dziedziny, która dla Inżynierii Produkcji ma kluczowe znaczenie - Mechanika dzisiaj to potęga. Stanowi ona ten element cywilizacji technicznej, który ma największe perspektywy rozwoju. W połączeniu z miękkimi obszarami nauk technicznych np. z informatyką, decyduje o postępie - zaznaczył Rektor PW.

Profesor Andrzej Kolasa podkreślił, że Wydział Inżynierii Produkcji, jest nie tylko jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale i czwartym co do wielkości. Studiuje na nim ok. 2800 studentów na studiach I i II stopnia w tym 190 obcokrajowców. Cztery kierunki prowadzone są w języku polskim: Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Papiernictwo i poligrafia. Dla studentów angielskojęzycznych przewidziano kierunek na studiach II stopnia: Global Production Engineering and Management. Studia doktoranckie Wydział Inżynierii Produkcji realizuje w dziedzinach: Mechanika oraz Budowa i eksploatacja maszyn. Dotychczas Wydział wypromował ok. 500 doktorów nauk technicznych i ekonomicznych i ok. 100 doktorów habilitowanych nauk technicznych. 

Jubileusz 65-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji. Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Lekszycki, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki; prof. Andrzej Kolasa, Dziekan WIP PW; prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Wydział, który należy do największych wydziałów technologicznych w Polsce, dochował się wielu wybitnych naukowców. Wśród nich znaleźli się członkowie Polskiej Akademii Nauk m.in prof. Zdzisław Marciniak i prof. Władysław Włosiński - uznani naukowcy i praktycy z zakresu obróbki plastycznej metali oraz inżynierii spajania metali.

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, który tę funkcję sprawować będzie przez kolejną kadencję tj. w latach 2016-2020, do zadań strategicznych Wydziału zaliczył m.in. włączenie się w realizację celu strategicznego Uczelni jako uniwersytetu badawczego oraz zachowanie tożsamości Wydziału uwzględniającej poszanowanie tradycji i nieustanny rozwój połączony z intensyfikacją  aktywności badawczej.

Rada Wydziału Inżynierii Produkcji z gośćmi jubileuszu 65-lecia WIP/fot. Biuletyn PW

Podczas jubileuszowej uroczystości przekazano również nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej oraz wręczono medal im. inż. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa. Otrzymał go Florian Smulewicz. Na zakończenie dokonano odsłonięcia pamiątkowych tabliczek QR upamiętniających żołnierzy AK, studentów i wykładowców Szkoły Wawelberga i Rotwanda. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa dorobku studenckich kół naukowych działających na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Z historii Wydziału Inżynierii Produkcji

Dyplom i medal im. inż. Stanisława Olszewskiego
/fot. Biuletyn PW

1951-1952 - utworzenie Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

1 września 1951 r. z jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej i Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda powstał Wydział Mechaniczny Technologiczny. Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału był w latach 1951-1952 prof. Witold Szymanowski. W roku akademickim 1951/52 Wydział liczył dziewięć katedr: Obróbki Metali, Skrawania Metali i Pomiarów Warsztatowych, Budowy Obrabiarek, Metaloznawstwa, Technologii Budowy Maszyn, Eksploatacji Obrabiarek, Podstaw Obróbki Plastycznej, Podstaw Odlewnictwa, Spawalnictwa. Początkowo Wydział mieścił się w Gmachu Starym Technologicznym, w budynku dawnej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Narbutta 86. W latach 1953-54 do dyspozycji Wydziału został częściowo oddany Gmach Nowy Technologiczny przy ul. Narbutta 85.

1989 - przekształcenie Wydziału Mechanicznego Technologicznego w Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji.

1 grudnia 1989 r., na wniosek Rady Wydziału, została zmieniona jego nazwa na Mechaniczny Technologii i Automatyzacji. Utworzono również cztery instytuty: Instytut Technologii Mechanicznej, Instytut Technologii Bezwiórowych, Instytut Mechaniki i Konstrukcji - powstały z połączenia instytutów Mechaniki Technicznej oraz Budowy Sprzętu Mechanicznego - a także Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych.

1995 - Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji zyskuje nazwę Wydziału Inżynierii Produkcji.

Dnia 31 czerwca 1995 Senat Politechniki Warszawskiej przyjął uchwałę o zmianie dotychczasowej nazwy Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji na Wydział Inżynierii Produkcji.Przekształceniu uległy także nazwy instytutów. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych zmienił nazwę Zakładu Technicznego Przygotowań Produkcji na Zakład Badań i Rozwoju Produkcji; Instytut Technologii Bezwiórowych na Instytut Technologii Materiałowych; Zakład Spawalnictwa na Zakład Inżynierii Spajania; Instytut Technologii Mechanicznej na Instytut Technologii Maszyn; Zakład Konstrukcji i Automatyzacji Obrabiarek na Zakład Obrabiarek i Systemów Wytwarzania, a Zakład Podstaw Skrawania i Narzędzi na Zakład Skrawania i Narzędzi.

Obecnie Wydział Inżynierii Produkcji mieści się w trzech budynkach. Są to: Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85; Gmach Stary Technologiczny, ul. Narbutta 86; Budynek Zakładu Technologii Poligraficznych, ul. Konwiktorska 2.

Fragmenty z historii Wydziału Inżynierii Produkcji PW zaczerpnięto z „Księgi Jubileuszowej stulecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej”
(Mirosław Nader, Zdzisław Mrugalski, Anna Dybczyńska-Bułyszko, Andrzej Szwedowski) oraz strony www.wip.pw.edu.pl.