Ambasador Pakistanu z wizytą na PW

Współpraca w zakresie wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowych była głównym tematem spotkania z Ambasadorem Pakistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Malikiem Muhammadem Farooqem, które odbyło się 14 września 2021 r.

Ambasador rozmawiał z Rektorem PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Zarembą, Prorektorem ds. Nauki prof. dr. hab. inż. Mariuszem Malinowskim i Dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorzem Robakiem.

Ambasador Pakistanu Malik Muhammad Farooq i Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Ambasador omówił pakistański system edukacji i przestawił najważniejsze uczelnie Pakistanu. Zwrócił uwagę na duże zainteresowanie Pakistańczyków studiami w Europie i bogatą ofertę studiów w języku angielskim przygotowaną przez naszą Uczelnię.

Rektor Politechniki Warszawskiej wyraził nadzieję, że dzięki zaangażowaniu ambasady i wspólnym działaniom możliwe będzie zwiększenie liczby studentów i doktorantów z Pakistanu, którzy zdecydują się na podjęcie studiów i kształcenia w Szkołach Doktorskich PW.

Zdjęcie: fot. Ambasada Pakistanu w RP