Dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych z wizytą na PW

Projekt kompleksu akceleratorów i detektorów NICA oraz działania konsorcjum NICA-PL były głównymi tematami spotkania z Grigorym V. Trubnikovem, Dyrektorem Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, który odwiedził Politechnikę Warszawską. 

22 października 2021 r. Dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, akademik Grigory V. Trubnikov złożył wizytę w Politechnice Warszawskiej. W Sali Senatu odbyło się spotkanie z przedstawicielami warszawskich instytucji naukowych zaangażowanych we współpracę z ZIBJ.

Uczelnię reprezentował prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju, a także dziekani Wydziałów Fizyki i Mechatroniki. Obecni byli także: dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. Krzysztof Kurek wraz z delegacją, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej prof. Andrzej Chmielewski, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego prof. Zygmunt Lalak wraz z delegacją, oraz zastępca dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW dr Paweł Napiorkowski.

W czasie spotkania prof. Adam Kisiel, pełnomocnik Rektora PW ds. współpracy z ZIBJ przedstawił status realizacji projektu kompleksu akceleratorów i detektorów NICA w ZIBJ oraz działania konsorcjum NICA-PL, skupiającego siedem polskich instytucji naukowych realizujących badania w tym kompleksie. Podkreślono wkład Polski jako kraju członkowskiego ZIBJ w realizację projektów Instytutu, w tym NICA. Nakreślono także plan znaczącego rozwoju tych działań, w tym programu międzynarodowych staży dla studentów PW i innych polskich uczelni w ZIBJ.