GKP Aero - innowacyjny spin-off Politechniki Warszawskiej na lotnisku w Przasnyszu

Grupa naukowców z PW założyła start-up mający na celu komercjalizację innowacji z zakresu inżynierii lotniczej. To rezultat uczelnianych inwestycji w powiecie przasnyskim.

Komercjalizacja innowacji

Spółka GKP Aero została powołana 1 czerwca 2020 r., a jej udziałowcami są m.in. naukowcy z Politechniki oraz sama Politechnika Warszawska (poprzez spółkę celową Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, reprezentowaną przez prof. dr. hab. inż. Janusza Lewandowskiego). Działalność spółki jest związana z inwestycją PW na lotnisku w Przasnyszu, jej powstanie wynikało z potrzeby komercjalizacji badań.

- Od blisko dwóch lat realizowany jest projekt „Terenowy Poligon Badawczo-Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim”, na terenie lotniska cały czas trwa również realizacja inwestycji w nowoczesną infrastrukturę badawczą za kwotę blisko 33,5 mln zł. Jednocześnie prowadzimy szereg badań z zakresu wsparcia rolnictwa bezzałogowymi statkami powietrznymi, lotnictwa, mechaniki i technologii kosmicznych. Teraz przyszedł czas na ich komercjalizację - mówi prof. Robert Głębocki, Prezes GKP Aero, kierownik projektu na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

Projekty badawcze i nowe miejsca pracy

Spółka, poza komercjalizacją badań prowadzonych na PW, będzie realizować własne prace badawcze, których znacząca część będzie realizowana na lotnisku w Przasnyszu. Spółka planuje utworzyć nowe miejsca pracy. Poszukiwane będą osoby m.in. w specjalnościach lotniczych, modelarskich, mechanicznych. - W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu Szybka Ścieżka, na projekt związany z zastosowaniem dronów w rolnictwie i leśnictwie. Będą to innowacyjne technologie związane z detekcją zwierząt i ochroną upraw - mówi dr inż. Rafał Perz, Członek Zarządu GKP Aero.

Źródło: dr inż. Rafał Perz, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW