Biuletyn PW / Wydarzenia / Godność doktora honoris causa dla Rektora Politechniki Warszawskiej

Godność doktora honoris causa dla Rektora Politechniki Warszawskiej

W związku z nadaniem Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi tytułu „Honorowy Doktor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego” delegacja polska w dniach 3-4 września 2017 r. udała się na Ukrainę.

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny imienia Igora Sikorskiego” przyznał tytuł doktora honoris causa Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi.

Delegacja polska wzięła udział w ceremonii wręczenia dyplomu oraz odznaki pamiątkowej „Honorowy Doktor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego”. Uroczystość poprowadził Rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowskiego Instytutu Politechnicznego imienia Igora Sikorskiego” prof. Michaiło Zgurovsky.

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej złożyli kwiaty pod tablicą pamięci studentów i absolwentów kijowskiej uczelni poległych w walkach na Ukrainie. Goście zwiedzili również Muzeum Techniki znajdujące się na terenie kampusu Politechniki Kijowskiej.

Transmisja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa

Zdjęcia: Politechnika Kijowska, Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny.

We are such stuff as dreams are made on.

William Shakespeare

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW