Biuletyn PW / Wydarzenia / Godność doktora honoris causa dla prof. Tadeusza Kaczorka

Godność doktora honoris causa dla prof. Tadeusza Kaczorka

fot:. Marek Szum / Politechnika Śląska

Prof. Tadeusz Kaczorek został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Jest on specjalistą w dziedzinie automatyki i elektroniki, związanym od 60 lat z Politechniką Warszawską. 

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Politechniki Śląskiej odbyła się 20 stycznia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach. W ceremonii udział wziął prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

fot:. Marek Szum / Politechnika Śląska

Prof. Tadeusz Kaczorek jest 42. Osobą uhonorowaną tytułem doktora honoris causa w historii Politechniki Śląskiej. Postepowanie o nadanie tej godności zainicjowali prof. Adam Czornik, dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz prof. Paweł Sowa, dziekan Wydziału Elektrycznego.

Zgodnie z treścią uchwały senatu Politechniki Śląskiej, tytuł doktora honoris causa został nadany prof. Tadeuszowi Kaczorkowi w uznaniu za jego wkład w teorię sterowania i organizację nauki polskiej oraz kształcenie i promowanie kadry naukowej.
Prof. Tadeusz Kaczorek jest autorem 24 podręczników i monografii. Napisał ponad tysiąc artykułów i rozpraw, przedstawił ponad 80 referatów. Jest redaktorem naczelnym Biuletynu PAN, redaktorem trzech czasopism zagranicznych oraz członkiem rad programowych ponad dziesięciu czasopism w Polsce i za granicą.

fot:. Marek Szum / Politechnika Śląska

W swojej długoletniej karierze prof. Tadeusz Kaczorek był dziekanem Wydziału Elektrycznego, prorektorem ds. nauczania Politechniki Warszawskiej, dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW oraz dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W 1996 roku został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W 2002 roku został w niej zastępcą przewodniczącego, a w latach 2006-2013 pełnił funkcję przewodniczącego komisji.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW