Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują wymianę doświadczeń oraz wspólne działania w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Partnerstwo z uczelnią to kontynuacja działań na rzecz rozwoju polskiej nauki.

Uroczyste podpisanie miało miejsce 5 czerwca 2020 r. w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, zaś z upoważnienia Rektora PW podpisu dokumentów dokonał Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski. Dzięki partnerstwu studenci i pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej zyskają dostęp do najnowszej technologii opartej na AI, w tym do sztandarowego rozwiązania firmy - Huawei Atlas. Umowa obejmuje także rozpoczęcie prac przygotowawczych mających na celu stworzenie wspólnego laboratorium badawczego.

Dzięki aktywnemu organizowaniu zajęć i zacieśnianiu więzi z Politechniką Warszawską, Huawei Polska liczy na możliwość współpracy z najbardziej utalentowanymi studentami z dziedziny technik informacyjnych w Polsce. Najlepsi mogą w przyszłości znaleźć pracę m.in. w warszawskim centrum badawczo-rozwojowym Huawei, skupionym na rozwoju sztucznej inteligencji.

 - W strukturach Huawei, nie tylko na poziomie Polski, jest wielu specjalistów, którzy pierwsze kroki w dziedzinie technik informacyjnych stawiali właśnie na Politechnice Warszawskiej. Jestem przekonany, że współpraca z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW przyniesie nam obopólne korzyści, a w rezultacie przyczyni się do rozwoju polskiego społeczeństwa - powiedział Bao Jianlin, Dyrektor zarządzający Huawei Polska.

Zdjęcia: Huawei