Inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Vivat Academia!

Zdjęcie przedstawia inaugurację roku 2022/2023 w PW

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w PW

W sobotę, 1 października 2022 r. Politechnika Warszawska rozpoczęła nowy rok akademicki. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Polski, województwa mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy, Rektorzy i Prorektorzy uczelni. 

W tym wyjątkowym dniu w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej towarzyszyli nam reprezentanci świata nauki i biznesu oraz polskiego duchowieństwa.

Wydarzenia, z jakimi mamy do czynienia od wielu miesięcy znów zmuszają mnie do mówienia o wyjątkowości tego kolejnego roku akademickiego, tym razem przebiegającego w cieniu wojny oraz dynamicznych zmian geopolitycznych, ekonomicznych rodzących niepokój i niepewność - podkreślił Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

Rektor Politechniki Warszawskiej przypomniał o wpływie pandemii na aktywność uczelni. Było to wyzwanie, któremu społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej podołała – co mówię z dumą. Ale z drugiej strony także z przekonaniem, że tak się stało w większości uczelni. Znaleźliśmy skuteczne procedury i narzędzia, które pozwoliły, pomimo ograniczeń epidemiologiczny prowadzić badania, uczyć i zapewnić Uczelni normalne funkcjonowanie - podkreślił.

Idea, przestrzeń i społeczność

Rektor PW wskazał, że największą troską jest dbanie o bezpieczeństwo i dobro wszystkich członków naszej społeczności, a uroczystość inauguracyjna to święto najmłodszych gości - nowych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest przede wszystkim ideą, przestrzenią i społecznością.

Nasza praca ma znaczący wpływ na otoczenie zarówno poprzez kreowanie nowych rozwiązań jak i przez sposób, w jaki wdrażamy je w życie. W Politechnice Warszawskiej kierujemy się kodeksem wartości kulturowych i etycznych, które budują autorytet naszego środowiska – przypomniał.

Prof. Krzysztof Zaremba wspomniał o wpływie jaki mają na otoczenie prowadzone na uczelni badania, zarówno poprzez kreowanie nowych rozwiązań, jaki i przez sposób w jaki wdrażamy je w życie.

Nawiązując do Strategii rozwoju do roku 2030 podkreślił, że Politechnika Warszawska, nie zapominając o chlubnej przeszłości i tradycji, jako swoją misję postrzega kreatywny udział w kształtowaniu przyszłości - poprzez badania tworzące nową wiedzę i technologie przyszłości oraz poprzez kształtowanie następnych pokoleń. Uczelnia powinna być postrzegana jako odpowiedzialna społecznie, uczestnicząca w poszukiwaniu rozwiązań związanych z globalnymi zmianami cywilizacyjnymi, tworzącą kompetentne, twórcze i odpowiedzialne społecznie kadry dla nauki i przemysłu przyszłości.

Wiodąca pozycja wśród polskich uczelni

Rektor PW przypomniał o sukcesach profesorów, doktorantów i studentów PW oraz licznych, zdobywanych przez nich nagrodach w konkursach krajowych i międzynarodowych, takich jak Studencki Nobel w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka, który otrzymała Aleksandra Bandzerewicz z Wydziału Chemicznego PW. Podkreślił sukcesy osiągane przez zespoły studenckie i koła naukowe również w zakresie architektury, energetyki, pojazdów autonomicznych, inżynierii biomedycznej. Zwrócił uwagę na badawczy i użyteczny charakter Politechniki Warszawskiej przypominając o jej europejskim wymiarze i wkładzie w międzynarodowe szkolnictwo wyższe.

Nie tylko dydaktyka

Ważnym elementem życia każdej uczelni jest aktywność społeczna, kulturalna i sportowa. Na tym polu Politechnika Warszawska również może pochwalić się licznymi sukcesami swoich studentów i absolwentów. Marek Kania, student Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Tokio, a wicemistrzostwo Europy w kolarskim maratonie wywalczył nasz inny absolwent - Krzysztof Łukasik. Na podium Europejskich Igrzysk Akademickich stanął Dominik Grzęda, który treningi kickbokserskie łączy z pracą nad doktoratem na PW. W Akademickich Mistrzostwach Polski nasi reprezentanci zdobyli medale w aż 11 dyscyplinach.

Zawody sportowe, juwenalia, koncerty, wystawy i wjazdy budują politechniczną społeczność. Cieszę się, że mogą znów odbywać na terenie kampusu Uczelni i cieszę się z tego, że mogłem w niektórych z tych wydarzeń uczestniczyć - podkreślił prof. Krzysztof Zaremba.

Inwestycje i rozwiązania cyfrowe

Rektor podkreślił jak ważną kwestią jest zapewnienie pracownikom i studentom odpowiednich warunków pracy, nauki i odpoczynku. Inwestycje i remonty przeprowadzone na uczelni mają na celu przygotowanie nowoczesnej infrastruktury technicznej i badawczej, utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów, ale także rewitalizację budynków i infrastruktury wpisanych do rejestru zabytków. Ważnym elementem w tym szerokim programie inwestycyjno-remontowym jest przebudowa i modernizacja domów studenckich. W swoim wystąpieniu prof. Krzysztof Zaremba wspomniał również o projektach z zakresu cyfryzacji tj. Elektroniczna Politechnika oraz udostępnienie społeczności Uczelni centralnej platformy Moodle ePW ściśle zintegrowanej z USOSweb. Szereg procesów zostało zautomatyzowanych i ujednoliconych - przypomniał. Złożył także życzenia by ten rok akademicki był fantastyczną przygodą intelektualną i wielkim, pozytywnym doświadczeniem. Następnie odczytano okolicznościowe listy, które uczelnia otrzymała z okazji nowego roku akademickiego.

Uczelnia studentów i doktorantów

Tradycyjnie, w dalszej części uroczystości, prowadzonej przez Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Roberta Zalewskiego, immatrykulowanym studentom wręczono dyplomy.

Inż. Paweł Świderski, Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej przypominał o studenckich sukcesach, znaczeniu kreatywności i umiejętności godzenia pasji ze studiami. Studia bowiem to samorozwój, dociekliwość, poszukiwanie wiedzy, swojego miejsca w świecie, a poprzez to ciągłe odnajdywanie i wymyślanie siebie. Nauka to z kolei poszukiwanie prawdy. Prawdy o otaczającym nas świecie. Prawda, jest bliska naturze młodzieży – podkreślił. 

Przewodniczący Rady Doktorantów PW mgr inż. Krystian Jędrzejczak przypomniał - Uczelnia to przede wszystkim miejsce gdzie rodzą się nowe pomysły i idee. Gdzie nauka spotyka się z kulturą, przemysłem oraz biznesem. Tutaj więź z przemysłem i biznesem jest szczególnie ważna.

Pierwszy wykład w roku akademickim 2022/2023

Wykład inauguracyjny pt. Czy widać już granice wzrostu gospodarczego? Co w tej sprawie może zrobić nauka wygłosił prof. dr. hab. Witold Orłowski, wykładowca Szkoły Biznesu PW. Profesor wskazał na niewiarygodne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Zadał pytania o konsekwencje i jego granice, zastanawiając się jednocześnie nad ograniczonymi zasobami naturalnymi oraz możliwościami dostosowania się do nieuchronnych zmian. 

Fotogaleria z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023