Inauguracja roku akademickiego w PW Filii w Płocku

4 października 2021 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022.

- Jako Politechnika Warszawska wspieramy uczniów w ich drodze na naszą Uczelnię. Bardzo ważną rolę odgrywa współpraca ze szkołami średnimi Płocka i regionu, m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskiego konkursu matematycznego, objęcie patronatem konkursów chemicznego i mechanicznego oraz patronat Filii nad profilowanymi klasami tematycznymi, również poprzez propagowanie nauk ścisłych. Wszystkie te działania pozwalają zwiększyć szanse młodzieży z naszego regionu na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej - powiedziała w swym przemówieniu prof. Renata Walczak, Prorektor ds. Filii w Płocku.

Podkreśliła, że Filia ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym. To za jego radą przygotowuje nowe przedmioty, nowe specjalności i nowe kierunki studiów.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba przyznał, że inauguracje w Filii w Płocku są zupełnie niezwykłe, że czuje jak ogromną estymą cieszy się Filia nie tylko w mieście, ale w całym województwie mazowieckim.

Gośćmi uroczystości byli m.in. parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm, z którymi Filia od lat współpracuje. Głos zabrali: JE Biskup Mirosław Milewski, Posłowie RP: Anna Cicholska, Elżbieta Gapińska, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Powiatu Płockiego Ziemskiego Sylwester Ziemkiewicz oraz Krzysztof Marcinkiewicz, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Płocku.

W kolejnej części uroczystości poprowadzonej przez Prodziekan ds. studiów prof. Marzenę Majzner immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk Rektora. O możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w PW Filii w Płocku opowiedział przedstawiciel samorządu studentów i doktorantów w Filii Bartosz Lewandowski.

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, przyznane przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska.

Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 17 absolwentów - autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor nagrodził 24 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Pięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektor prof. Renaty Walczak i Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny „Inteligentne miasta a rozwój społeczeństwa informacyjnego” wygłosił dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni, kierownik Zakładu Kartografii z Wydziału Geodezji i Kartografii. Opowiedział, na ile ludzkość jest przygotowana mentalnie do tego, co niesie nowa technologia, która uczyniła świat bardziej dostępnym i cyfrowym. Mówił, że potrzebujemy modelu bliźniaka świata, który pozwoli nam zrozumieć różne zjawiska, procesy technologiczne, aby lepiej w skali całego świata, być przygotowanym na przyjście, np. kolejnej pandemii. Mówił jak ukrytą wiedzę wydobywamy z powszechnie dostępnych danych i dokonujemy akwizycji tej wiedzy w celu czynienia świata lepszym. Inteligentne miasto to takie, w którym władze współpracują z mieszkańcami, a temu wszystkiemu służy technologia, która umożliwia zbieranie i dostarczanie informacji i pozwala dostrzec, który z wariantów jest najlepszy do wprowadzenia w życie.

Transmisja z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Szczegółowa relacja z inauguracji roku akademickiego w PW Filii w Płocku dostępna jest TUTAJ>>

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku