Instytut Badań Stosowanych PW weźmie udział w wykonaniu pomiarów jakości powietrza w sąsiedztwie tunelu na Ursynowie

GDDKiA wybrała wykonawcę pomiaru powietrza w sąsiedztwie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie. Prace zrealizuje konsorcjum, w skład którego weszły firma Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instytut Badań Stosowanych PW.

Konsorcjum wykona pomiar jakości powietrza atmosferycznego w obszarze realizowanej drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów (w rejonie tunelu). Prace będą realizowane zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W trakcie realizacji wykonawca zbierze z rejonu wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali dane dotyczące stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu. Badania będą prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali.  

Umowa na realizację prac została już podpisana. Wykonanie całego zadania zajmie około 20 miesięcy. Zakończenie wszystkich prac związanych z opracowaniem wyników pomiarów i sporządzeniem analizy porealizacyjnej przewidywane jest w I kwartale 2023 r.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zdjęcie: fot. dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW