Biuletyn PW / Wydarzenia / Jubileusz 95-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Jubileusz 95-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej właśnie skończył 95 lat. Jubileuszowe obchody nawiązujące do wydarzeń 1921 r. odbyły się 14 czerwca br. przy udziale władz Uczelni i licznie zgromadzonych gości.

Uroczystość w Małej Auli otworzył prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego PW. Powołując się na statystyki, przybliżył zgromadzonym kilka faktów, które stanowią o sile Wydziału. Dotychczas Wydział Elektryczny ukończyło ponad 22 000 studentów, uzyskując tytuły zawodowe magistra-inżyniera lub inżyniera. Na Wydziale wypromowano również ponad 700 doktorów i 150 doktorów habilitowanych. Kilkudziesięciu pracowników otrzymało tytuł profesora. 

Przemówienie Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta podczas jubileuszu 95-lecia WE PW (pierwszy z lewej). Obok prof. Lech Grzesiak, Dziekan WE PW/fot. Biuletyn PW

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt dziękując za wkład Wydziału Elektrycznego w dorobek naukowy Uczelni podkreślił, że - Wydział Elektryczny w sposób najbardziej bezpośredni pokazuje, co oznacza kształcenie techniczne oraz kształcenie inżynierskie.  I dodał - W imieniu całej społeczności akademickiej dziękuję za dostarczanie społeczeństwu wysoko wykwalifikowanej kadry.

Fotogaleria jubileuszu 95-lecia Wydziału Elektrycznego PW

Jubileuszowa uroczystość objęła także wystąpienia: dr. inż.  Piotra Szymczaka, Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) oraz prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Referat okolicznościowy o 95 latach Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej wygłosił prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW, a w latach 2005-2008 i 2008-2012 - Dziekan Wydziału Elektrycznego.  O obchodzonym aktualnie Roku Profesora Władysława Latka opowiedział doc. dr. inż. Wojciech Urbański, Prodziekan ds. Studenckich WE PW. Tego samego dnia, obok wręczenia jubileuszowych medali dyplomów i nagród, odsłonięto tablicę pamiątkową prof. Władysława Latka, który będzie patronem Laboratorium Maszyn Elektrycznych.

Wizytówka Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI