Biuletyn PW / Wydarzenia / KKRiT 2014

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2014

Wydarzenie, organizowane przez Instytut Radioelektroniki PW, odbyło się dniach 11-13 czerwca na terenie Gmachu Głównego. W programie przewidziano m.in.: sesje plenarne, panele dyskusyjne, wystawy i prezentacje filmowe.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji, Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorami spotkania są uczelnie techniczne z Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy z patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Fundacji Politechniki Warszawskiej.

Konferencje KRRiT stanowią platformę, w obrębie której następuje wymiana doświadczeń wśród młodszych i starszych specjalistów. Prezentowane są także najnowsze osiągnięcia, umożliwiające rozwój dziedziny spotkania. Towarzyszące Konferencji liczne panele dyskusyjne mają natomiast za zadanie zapoznanie z problematyką i charakterem projektów. Bezpośredni kontakt z ich twórcami, jak również decydentami obecnymi na spotkaniach, daje realną szansę na ich wdrożenie w najbliższej przyszłości.

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2014

Cele tegorocznej konferencji  to:

  • prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych oraz tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i w technikach multimedialnych,
  • przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniami najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie,
  • integracja środowisk – pogłębienie więzi między środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym a operatorami sieci telekomunikacyjnych, dostawcami sprzętu, usług i treści oraz jednostkami administracji łączności.

Wśród wiodących tematów znalazły się: radio kognitywne, telewizja hybrydowa, systemy radiokomunikacyjne w inteligentnym transporcie i sieci radiowe dla Internetu przyszłości.

Równolegle z Konferencją, w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się wystawa techniczna. Z ekspozycją mogli zapoznać się wszyscy chętni, gdyż wstęp na nią był ogólnodostępny i bezpłatny.

Szczegółowy program uwzględniający tematykę spotkań i wykładów TUTAJ

Fotorelacja z wydarzenia TUTAJ

Źródło: KRRiT

CYTAT TYGODNIA

"

 

Jedynym czarem przeszłości jest to, że minęła.

Oscar Wilde

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW