Kandydaci na Rektora Politechniki Warszawskiej

5 czerwca 2020 r. Rada Uczelni oraz grupa 13 członków Senatu Politechniki Warszawskiej wskazała kandydatów na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

Zgodnie z ogłoszeniem nr 7 Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wskazani zostali jako kandydaci na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

Informacje autorskie dotyczące obu kandydatów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: https://www.bip.pw.edu.pl/Wybory/Uczelniana-Komisja-Wyborcza/Kandydaci-na-funkcje-Rektora-PW-kadencja-2020-2024

W Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej w zakładce „Uczelniana Komisja Wyborcza” dostępne są dokumenty dotyczące pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej m.in. ogłoszenia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz uchwały Senatu PW: https://www.bip.pw.edu.pl/content/view/full/41340

Strony internetowe kandydatów na funkcję Rektora PW: