Kolejny krok we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Wspólna realizacja projektów dla biznesu, współpraca przy tworzeniu strategii dotyczących badań, innowacji i edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji naukowców Łukasiewicza, studentów i kadry naukowej Uczelni to główne założenia porozumienia o współpracy badawczo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a PW.

Porozumienie, którego sygnatariuszami są Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dardziński wzmacnia dotychczasową współpracę i otwiera dla obydwu podmiotów nowe możliwości.

- Misją Łukasiewicza jest tworzenie nowoczesnych technologii, które dostarczają innowacje i  budują konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Poszukując przełomowych rozwiązań chcemy współpracować z najlepszymi i dzielić się wiedzą oraz kompetencjami w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Dziękuję Panu Rektorowi za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. Jestem przekonany, że  efekty naszej pracy przełożą się na konkretne rozwiązania dla polskich firm i pozwolą na wzmocnienie potencjału badawczo - naukowego nie tylko Politechniki Warszawskiej i Łukasiewicza, ale całej Polski - podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Warszawską obejmuje m.in.: realizowanie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, organizowanie i planowanie programów podnoszących kwalifikacji pracowników pionu badawczego instytutów Łukasiewicza oraz pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych Uczelni, a także włączenie instytutów Łukasiewicza w przedsięwzięcia dydaktyczne Uczelni, do których należą postępowania awansowe, studia doktoranckie czy program doktoratów wdrożeniowych, do których nabór wystartuje jeszcze w tym tygodniu.

- Podpisanie porozumienia o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz jest szczególnie ważne dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie, mając ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki. Prototypy rozwiązań, które mogłyby zostać poddane wdrożeniu oraz współpraca z przemysłem, mająca na uwadze wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności, zawsze były szczególnie istotne dla Politechniki Warszawskiej. Wzmocnienie działalności badawczo-rozwojowej w ramach sieci Łukasiewicza, przyśpieszy realizację tych celów - powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 35 instytutów badawczych, z czego aż 16 działa w województwie mazowieckim. Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z liczbą ponad 7, 5 tysięcy pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi on trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie.

Zdjęcia: Sieć Badawcza Łukasiewicz