List ministra do rektorów i dyrektorów instytutów

Z okazji objęcia funkcji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Murdzek wystosował do rektorów uczelni i dyrektorów instytutów list, którym wita członków wspólnoty akademickiej i kreśli priorytety swojej kadencji.

Magnificencje, Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z dużą satysfakcją kieruję mój pierwszy list do środowiska akademickiego i naukowego w związku z powołaniem mnie na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Witam się z Państwem w nietypowych warunkach bardzo trudnego dla nas wszystkich czasu pandemii. Kiedy tylko sytuacja na to pozwoli, będę chciał sukcesywnie spotykać się z Państwem osobiście i mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo.

Pełna treść listu Ministra