Marcowe promocje doktorskie i habilitacyjne w Politechnice Warszawskiej

27 marca 2017 r. powitaliśmy nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Uroczystość poprowadził prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, który w przemówieniu odniósł się m.in. do samodzielności naukowej.

Rektor, przemawiając do zgromadzonych, podkreślił znaczenie podstawowej funkcji uczelni jaką jest dydaktyka. Mówiąc o najzdolniejszych młodych ludziach, którzy właśnie odebrali dyplomy, prof. Jan Szmidt zaznaczył, że choć nauczanie stanowi ważny czynnik w procesie przekazywania wiedzy, to umiejętność indywidualnego uczenia się należy stawiać najwyżej. Tym samym odniósł się do samodzielności naukowej, która „rozpoczyna się w głowach, kiedy powstają nowe idee i nowe możliwości rozwoju, prowadzące najpierw do doktoratu, a potem do działalności naukowej”.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW przemawia do uczestników wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych
dnia na 27 marca 2017 r. /fot. Biuletyn PW

Podczas uroczystości dyplomy doktora wręczono 48 osobom, podczas gdy habilitacje odebrało 16 osób. Listy z nazwiskami nowo promowanych doktorów i doktorów habilitowanych zamieszczamy poniżej.

Fotogaleria marcowych promocji doktorskich i habilitacyjnych

DOKTORZY 27.03.2017

HABILITACJE 27.03.2017

Zdjęcia: Biuletyn PW