Nadanie tytułu Doctora Honoris Causa prof. M. Stanley’owi Whittinghamowi

21 listopada przy udziale władz, przedstawicieli społeczności PW oraz gości uczelni profesor M. Stanley Whittingham – laureat Nagrody Nobla z chemii w roku 2019 otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej.

Rektor PW Prof. Krzysztof Zaremba przypomniał, że to co było znamienne w uzasadnieniu, które wybrzmiało podczas wręczania Nagrody Nobla w 2019 roku z chemii było to, że osiągnięcia Profesora zrewolucjonizowały nasze życie.

Prof. M. Stanley Whittingham w październiku 2019 r. razem z prof. Johnem B. Goodenoughem (Uniwersytet Teksański w Austin) i Akirą Yoshino (Korporacja Asahi Kasei oraz Uniwersytet Meijo) otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za „ opracowanie i rozwój baterii litowo-jonowych". Dzięki temu rozwiązaniu możemy obecnie korzystać z laptopa, telefonu komórkowego czy pojazdów elektrycznych.

Przypominając misję uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Warszawska Rektor PW, prof. Krzysztof Zaremba podkreślił, jak ważne jest stworzenie rozwiązań, które przyniosą wymierne korzyści dla człowieka. Osiągnięcie profesora Whittinghama zostało zaaplikowane w niezwykle szeroki sposób i otworzyło pole do rozwoju technologii mobilnych. Dzięki powstaniu baterii o dużej efektywności możliwe było upowszechnienie się telefonów komórkowych. Te same baterie pomagają nam teraz w rozwoju elektromobilności. Wreszcie te akumulatory są niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnej energetyki - wyjaśniał Rektor PW.

Sylwetkę Profesora M. Stanleya Whittinghama podczas uroczystej laudacji przedstawił prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki PW. Profesor Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW odczytał dyplom po łacinie i nastąpił moment uroczystego wręczenia dyplomu DHC. W swoim przemówieniu profesor Whittingham zwrócił uwagę na wagę kwestii związanej z tworzeniem magazynów energii. Podkreślił jak istotna jest współpraca międzynarodowa oraz łączenie wiedzy z różnych dziedzin.

Zdjęcie przedstawia stojącego przy mównicy profesora Władysława Wieczorka, Dziekana Wydziału Chemicznego PW

Profesor Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW 

M. Stanley Whittingham to profesor chemii i dyrektor Materials Science and Engineering na Bringhamton University, State University of New York. Jest pionierem przełomu technologicznego w zakresie energii odwracalnej oraz badaczem i propagatorem praktycznego wykorzystania zjawiska interkalacji w elektrochemicznych źródłach energii, współtwórcą baterii litowo-jonowych.

Profesor utworzył grupę badawczą zajmującą się badaniami podstawowymi w zakresie joniki ciała stałego, skoncentrowanymi na zjawiskach zachodzących w materiałach interkalowanych. Obecnie zajmuje stanowisko Distinguished Professor of Chemistry and Materials Science.

Oprócz tej najbardziej prestiżowej nagrody, jaką może uzyskać uczony, Nagrody Nobla, Profesor Whittingham w trakcie swojej długiej kariery otrzymał wiele innych nagród i wyróżnień. Wśród nich są m.in.: Young Author Award (The Electrochemical Society, 1971), the Battery Research Award (2003), Award for Lifetime Contributions, (the American Chemical Society, 2010), Thomson Reuters Citation Award (2015), ISSI Senior Scientist Award (2017), Turnbull Award (MRS, 2018). Ponadto w 2018 r. został uhonorowany wyborem na członka Narodowej Akademii Inżynierii USA (National Academy of En­gineering).

Współpraca z Politechniką Warszawską

Związek Profesora Whittinghama z Politechniką Warszawską ma długą historię. Nieformalne osobiste kontakty miały miejsce na przeło­mie XX i XXI w. w trakcie cyklicznych, wielkich międzynarodowych kon­ferencji „Solid State Ionics”. Grupa z Zakładu Joniki Ciała Stałego Wydziału Fizyki, we współpracy z kolegami z Wy­działu Chemicznego, mając poparcie władz uczelni zgłosiła gotowość organizacji kolejnej, 18. edycji tej światowej konferencji w Warszawie w 2011 r. prof. Whittingham poparł tę kandydaturę. Po wybraniu kandydatury Warszawy jako gospodarza konferencji SSI-18, Prof. Whittingham został, wraz z prof. Franciszkiem Krokiem z Wydziału Fizyki PW jej współprzewodniczącym. Podczas wizyty w Warszawie wygłosił wykłady dla studentów, przeprowadził roz­mowy z władzami uczelni i wydziałów.

W ramach wizyty w Politechnice Warszawskiej 22 listopada prof. M. Stanley Whittingham wygłosił wykład pt. „The Electric Economy and Climate Change: The Critical Role of Energy Storage”.