Nawiązanie współpracy ze Spółką GAZTECH

12 października 2021 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Spółką GAZTECH.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności zastępcy Prorektor dr hab. inż. Jacka Wernika, prof. uczelni, a ze strony Spółki Prezes Zarządu - Norbert Zieliński w obecności dyrektora projektów innowacyjnych Jakuba Moskala.

Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej Politechniki Warszawskiej przy jednoczesnym wsparciu ze strony Spółki GAZTECH działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filią w Płocku, mając na uwadze osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i kształcenia.

Współpraca obejmować będzie:

  • pobudzanie aktywności innowacyjnej,
  • doskonalenie zawodowe kadry,
  • transfer wiedzy do praktyki gospodarczej,
  • wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty, m.in. prefabrykację i montaż kompletnych urządzeń, instalację przemysłowych oraz zagadnienia inżynierii materiałowej,
  • promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Źródło i zdjęcia: PW Płock