Otwarcie Laboratorium Grafenowego w Politechnice Warszawskiej

24 września 2015 r. w Politechnice Warszawskiej uruchomiono Laboratorium Grafenowe. Prowadzone w nim będą prace nad produkcją i zastosowaniem grafenu płatkowego o powtarzalnych i ściśle zdefiniowanych właściwościach.

Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej zostało utworzone na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W Laboratorium wytwarzany będzie standaryzowany grafen płytkowy (tlenek i zredukowany tlenek grafenu) o określonej funkcjonalności na potrzeby aplikacji grafenowych.

Fotorelacja z uroczystości otwarcia Laboratorium Grafenowego PW

W uroczystym otwarciu wziął udział Rektor PW, prof. Jan Szmidt, a zgromadzonych licznie gości - w tym reprezentantów uczelni i świata biznesu - powitał prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, który zaznaczył, że jeszcze w tym roku możliwe będzie wytwarzanie grafenu płatkowego oraz jego standaryzacja. - W naszym przekonaniu tylko inżynieria chemiczna (…) może zapewnić uzyskiwanie grafenu płatkowego w ilościach większych niż laboratoryjne, w tym grafenu o zadanej funkcjonalności i powtarzalnych parametrach - zaznaczył prof. Eugeniusz Molga.

Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej dokonują symbolicznego otwarcia Laboratorium Grafenowego PW/fot. BPW

Rektor Politechniki Warszawskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, że Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej jest właściwym miejscem do realizacji zadań na najwyższym poziomie technologicznym. - Nasz grafen ma być produkowany na określone zamówienie, w określonym celu. Funkcjonalizowany będzie przez nas tak, aby mógł spełniać wymagania instytucji z nami współpracujących. Naszym celem jest również to, aby Laboratorium było miejscem spotkań, dyskusji, seminariów i przemyśleń związanych ze strukturami dwuwymiarowymi od grafenu począwszy - powiedział prof. Jan Szmidt.

Przybliżając domenę działalności Laboratorium Grafenowego PW, wykłady wygłosiły osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Prezentacje przedstawili:

  • dr hab. inż. Wojciech Orciuch, Kierownik Projektu i Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału IChiP PW: „Projekt inwestycyjny LG PW”;
  • dr inż. Maciej Gierej, Przewodniczący Zespołu Platformy Aplikacji Grafenowych PW: „Platforma Aplikacji Grafenowych PW”;
  • dr Leszek Stobiński, Kierownik Laboratorium Grafenowego: „Laboratorium Grafenowe PW: potencjał badawczy, możliwości współpracy”;
  • prof. Elżbieta Anna Trafny z Wojskowej Akademii Technicznej: „Biomedyczne zastosowania grafenu”.

Laboratorium Grafenowe sfinansowano ze środków własnych Politechniki Warszawskiej oraz dzięki dofinansowaniu w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Bogate zaplecze aparaturowe Laboratorium Grafenowego PW umożliwia laboratoryjne wytwarzanie i modyfikację grafenu płatkowego w sposób standaryzowany i powtarzalny. Możliwa jest także dokładna analiza fizykochemiczna różnych form grafenu, m.in. zawartości zanieczyszczeń oraz badanie przemian fazowych i właściwości cieplnych.

Powiązany materiał:
Grafen płatkowy specjalnością nowo powstającego laboratorium Politechniki Warszawskiej