PW, Instytut Łączności i IS-Wireless łączą siły w kwestii cyberbezpieczeństwa sieci 5G

Politechnika Warszawska, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz firma IS-Wireless podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Wspólnie opracują model zwiększający bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych opartych o ekosystem dostawców.

W budowie sieci nowych generacji odchodzi się od modeli zamkniętych, w których główną rolę odgrywa jeden dostawca zapewniający kompletną infrastrukturę sieciową, na rzecz modeli otwartych - Open RAN. To nowe rozwiązanie oparte jest na wielu dostawcach, którzy zapewniają poszczególne, współpracujące ze sobą elementy sieci telekomunikacyjnej 5G.

Otwartość interfejsów i możliwość stosowania dedykowanych modułów daje szansę na osiągnięcie znacznie wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa niż w przypadku systemów zamkniętych. Bardzo istotny jest również fakt, że budując sieć w modelu otwartym klient nie uzależnia się od jednego dostawcy, co może mieć szczególnie znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju.

W sieciach opartych o wielu dostawców potrzeby jest jednak jeden wspólny standard bezpieczeństwa. Temu służy zawiązana pomiędzy Politechniką Warszawską, Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym i IS-Wireless współpraca. Jej celem jest opracowanie specyfikacji, a następnie implementacja i ewaluacja bazowego schematu bezpieczeństwa dla sieci 5G, opartego na wielu dostawcach zarówno na poziomie infrastruktury sprzętowej, jaki i platformy wirtualizacyjnej oraz warstwy programowej.

W ramach rozwiązania rozwijany będzie również model ewaluacji bezpieczeństwa sieci 5G - bazujący na wielu dostawcach i zgodny ze schematem certyfikacji sieci 5G, który właśnie powstaje w Europie.

Prace nad wspólnym standardem potrwają do połowy 2024 r.

Źródło i grafika: IS-Wireless