PW nadała tytuł Doktora Honoris Causa Rektorowi Narodowego Kijowskiego Uniwersytetu Technicznego

8 grudnia 2014 r., prof. Mikhail Zgurovski, Rektor Politechniki Kijowskiej, odebrał z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora PW, dyplom nadania tytułu Doktora Honoris Causa.

To kolejne, po zasadzeniu Dębu Wolności i Debacie Rocznicowej, wydarzenie w Politechnice Warszawskiej pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w ramach obchodów święta 25-lecia Wolności.

Przyznany przez Senat Politechniki Warszawskiej tytuł jest wyrazem uznania środowiska akademickiego Uczelni dla dorobku prof. Zgurovskiego w dziedzinie matematycznego modelowania procesów fizycznych i teorii zintegrowanych systemów zarządzania oraz wkładu Profesora w budowę polsko-ukraińskiej współpracy.

Przyznając tytuł Doktora Honoris Causa profesorowi Mikhailowi Zgurowskiemu, jako przedstawiciele środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej, pragniemy podkreślić nasz szacunek dla dokonań Pana Profesora jako naukowca i wielkiego orędownika przyjaźni naszych Narodów. Chcielibyśmy również, by dzisiejsze święto było mocnym dowodem naszej determinacji we wspieraniu obywateli wolnego Narodu Ukrainy w ich drodze do prawdy i niezależności. – powiedział podczas uroczystości prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej – Jesteśmy również dumni, że możemy dziś wręczyć pracownikom naszej Uczelni wysokie odznaczenia państwowe oraz odznaczenia przyznawane przez Politechnikę Warszawską za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Ta uroczystość to wspaniały finał ogłoszonego przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego jubileuszowego roku 25 lat odzyskania wolności, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. – podsumował prof. Jan Szmidt.

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Mikhailowi Zgurovskiemu

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Mikhailowi Zgurovskiemu

Władze Politechniki Warszawskiej podjęły również decyzję o nawiązaniu trwałej współpracy pomiędzy warszawską a kijowską uczelnią w zakresie wzajemnej pomocy w kształceniu doktorantów. Umowa regulująca zasady współpracy została podpisana przez Rektorów obu uczelni przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości. 

Ceremonii nadania godności Doktora Honoris Causa prof. Mikhailovi Zgurovskiemu towarzyszyło również wręczenie 39. Medalu PW prof. Piotrowi Wolańskiemu, Przewodniczącemu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, za znaczący wkład w nauczanie i badania kosmiczne w Politechnice Warszawskiej. Jednocześnie zasłużeni pracownicy naszej Uczelni otrzymali: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi. Medal Złoty, Srebrny i Brązowy przyznano postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę w Politechnice Warszawskiej. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali wybrani przedstawiciele kadry akademickiej PW.

Fotogaleria wydarzenia

Profesor Mikhail Zgurovski, Rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut” to jeden z najwybitniejszych uczonych i działaczy edukacyjnych na Ukrainie, uznany naukowiec w dziedzinie matematyki i analizy systemów, który opracował podstawowe pojęcia teorii analizy systemów, jak również stworzył podwaliny logiki programu, przedstawił nowe podejście w zakresie teorii zadań ekstremalnych dla operatora nieliniowego, rachunku różniczkowego operatorów oraz inkluzji i rachunku wariacyjnego w przestrzeni Banacha. Autor około 300 publikacji naukowych i 50 wynalazków.

Profesor jest członkiem Prezydium Akademii Nauk Ukrainy. W latach 1994-1999 był ministrem oświaty Ukrainy. 19 lipca 2013 r. prof. Mikhail Zgurovski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Z inicjatywy prof. Zgurovskiego powstało Światowe Centrum Geoinformatyki i Zrównoważonego Rozwoju (WDC-Ukraine). Centrum to specjalizuje się w zakresie geoinformatyki w dyscyplinach takich jak: fizyka ciała stałego, fizyka solarna, oceanografia, jak również w zakresie modelowania procesu zrównoważonego rozwoju i oceny wpływu globalnych zagrożeń na bezpieczeństwo i jakość życia ludzi.

Powiązany materiał:
Medale i odznaczenia dla pracowników PW